Vybírat, či nevybírat

Andreas Schleicher se na blogu OECD zamýšlí nad možností volby školy, kterou nabízí mnoho vzdělávacích systémů po celém světě.

Obhájci vidí výběr školy jako právo rodičů zvolit školu podle svých preferencí, ať už kvůli kvalitě, charakteru, nebo náboženství. Výběr navíc podporuje soutěž a inovaci všech škol. Odpůrci naopak varují, že tržní mechanismus vyhovuje jen bohatším a vytváří systém sociálně a kulturně segregovaných škol. Veřejné prostředky se dostávají soukromým poskytovatelům a veřejným školám zůstávají náročnější studenti a nižší rozpočet.

Co ukazují data OECD? Dva ze tří rodičů patnáctiletých žáků napříč zeměmi má možnost volit z více škol. Co to v praxi znamená, se ale na různých místech liší. Výběr může být v chudších odlehlých oblastech limitován dojezdovou vzdáleností nebo jinde cenou vzdělávání.

Napříč OECD zeměmi navštěvuje 84 % studentů státní školy, 12 % soukromé školy, které jsou však financované ze státních prostředků, a 4 % soukromé školy nezávislé na státních financích.

V zemích, kde jsou soukromé školy financovány převážně ze státních zdrojů, jako je tomu ve Finsku, Nizozemí, Švédsku nebo i v Hongkongu a na Slovensku, dochází k menší sociální segregaci než v zemích, kde jsou soukromé školy financovány veřejně jen z méně než jednoho procenta (např. Řecko, Mexiko, Velká Británie nebo Spojené státy). 

Problém nastává v situaci, kde nejsou stanovena pravidla pro výši školného. Protože ačkoli budou studenti dostávat tzv. vouchery na vzdělávání, soukromé školy, které nejsou financovány státem, si mohou dále určovat výši dodatečného školného sami.

Systém a druh voucherů se mohou velmi lišit. Tzv. univerzální vouchery mohou studentům umožnit širší výběr školy, ale také zvyšují konkurenceschopnost jednotlivých škol. Na druhou stranu tzv. cílené vouchery podporují pouze sociálně znevýhodněné studenty, čímž vyrovnávají socioekonomické rozdíly mezi studenty.

Ze soukromých škol se stávají spíše exkluzivní možnosti vzdělávání spíše než možnost od školy dostat „něco navíc“.

Systém voucherů tak někde funguje skvěle, jinde špatně. To, jestli pro rodiče přináší skutečnou možnost volby, záleží na celkovém nastavení pravidel. Podle Schleichera by však volba školy neměla být umožňována na úkor rovného přístupu ke vzdělávacím příležitostem. (zdroj)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button