Kvalita výuky a učitelů

Server Interantional EdNews shrnuje závěry konference, která představila tříletou mezinárodní srovnávací studii Empowered Educators amerického Centra po mezinárodní benchmarking vzdělávání (CIEB) a Národního centra pro vzdělávání a ekonomiku (NCEE) a kterou je možné zhlédnout online.

Autoři studie zkoumali sedm různých míst z celého světa s nejlepším školstvím, včetně Singapuru, Finska, Šanghaje nebo Austrálie, jak odpovědní politici zajišťují kvalitu výuky a učitelů (a dosahují tak lepších studijních výsledků i rovnosti vzdělávacích šancí než ve Spojených státech).

Podle výsledků se všechny země namísto rychlých řešení soustředí na vybudování efektivních systémů jako celku a usilují o profesionalizaci učitelství jako profese. I když každá země přistupuje ke školství odlišně, společnými rysy jsou:

  • nábor a výběr budoucích učitelů nastavený tak, aby identifikoval uchazeče, kteří jsou jak akademicky schopní, tak zapálení pro učení,

  • výcvik budoucích učitelů probíhá na výzkumných univerzitách a kombinuje přísné kurzy s častou praxí na školách,

  • standardy ve školství podporují profesionální rozvoj a kariérní řády vytváří pro nejlepší učitele další příležitosti.

Ve všech sledovaných zemích je vzdělávání učitelů zdarma a učitelé nenastupují do tříd zatížení studentskými půjčkami. Andreas Schleicher k platům učitelů poznamenal, že v úspěšných zemích nejde jen o to poskytnout učitelům adekvátní výdělky, ale udělat z učitelství intelektuální profesi spojenou s pocitem autonomie, která umožňuje další vzdělávání a růst.

Ve Spojených státech dochází k velkým investicím do vzdělávání, zároveň ale panuje nejistota v tom, jestli jednotlivé státy dokáží přejmout podobný systematický přístup. Samotná studie již byla podrobena kritice, na kterou prezident NEEC a zároveň moderátor konference zveřejnil svou reakci. (zdroj)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button