Nový ročník ceny Siemens – podpora znevýhodněných žáků i skvělých učitelů

Stále více mladých lidí se zdravotním či sociálním handicapem může studovat vysokou školu díky podpoře Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a jejích partnerů – Nadace ČEZ a společnosti Siemens. V soutěži o Cenu Wernera von Siemense je na přihlášení ještě pár dnů.

Motivovat znevýhodněné studenty k dosahování co nejlepších studijních výsledků – to je cíl spolupráce Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové se společností Siemens Česká republika na projektu Cena Wernera von Siemense.

Odměna těm, kdo překonávají překážky

Společnost Siemens uděluje Ceny Wernera von Siemense již dvacet let. Má motivovat mladé talenty, podpořit jejich další vzdělávání a zároveň upevňovat pozitivní vztah studentů i širší veřejnosti k vědě. Kromě studentů jsou oceňováni i pedagogové. Svým rozsahem, výší finančních odměn a tradicí patří udělování Cen Wernera von Siemense mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v celé České republice. Více na http://www.siemens.cz/cenasiemens .

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je partnerem této Ceny od letošního roku. Zaštiťuje především zvláštní kategorii „Ocenění za překonání překážek při studiu“, do které mohou studenty nominovat akademičtí pracovníci. Smyslem je podpořit znevýhodněné studenty a motivovat je k dosahování co nejlepších studijních výsledků.

Cena se uděluje za nejlepší absolventskou práci nebo výzkumný projekt a její součástí je i nezanedbatelná finanční odměna. Vítěze v kategorii Ocenění za překonání překážek při studiu vybírá komise, jejíž členem je i ředitelka Výboru dobré vůle Monika Granja.

„Ze spolupráce při soutěži Cena Wernera von Siemense mám velkou radost. Podpora nadaných studentů je obecně velmi motivační a myslím, že je důležité speciálně ocenit ty studenty, kteří dokáží dosahovat dobrých výsledky navzdory svému handicapu,“ řekla k zahájení spolupráce Monika Granja a vyzvala zároveň k účasti v soutěži studenty podporované v rámci programu Stipendia Nikoly Tesly (viz dále). Chtějí-li usilovat o získání této zvláštní ceny Wernera von Siemense, musí být do soutěže přihlášena jejich diplomová, disertační anebo výzkumná práce.

Své práce mohou soutěžící přihlašovat do Ceny Wernera von Siemense až do 27. listopadu 2017. Slavnostní předávání cen proběhne 22. února 2018 v prostorách Betlémské kaple v Praze.

Pomoc studentům technických oborů potřetí

Podobný cíl jako spolupráce Výboru dobré vůle se společností Siemens si klade také Stipendium Nikoly Tesly, který realizuje Výbor díky finanční podpoře Nadace ČEZ. Podpora má přispět k řešení nedostatku pracovníků v technických oborech a zároveň pomoci nadaným studentům ze sociálně slabých rodin, z dětských domovů nebo se zdravotním handicapem.

Talentovaní studenti technických oborů ve věku do 30 let a studijním průměru do 2,0 mohou získat po úspěšném absolvování pohovoru v nadaci stipendium ve výši až čtyři tisíce korun měsíčně.

„Naší snahou je motivovat technicky zaměřené handicapované studenty a pomoci jim na cestě k dosažení vzdělání, se kterým se mohou v životě dobře uplatnit,“ říká k tomu Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle.

Letošní ročník udělování stipendií Nikoly Tesly je už třetí v pořadí. Od jeho spuštění získalo podporu několik desítek studentů se zdravotním nebo sociálním handicapem.

Letošní žádosti pro školní rok 2017/2018, které měly uzávěrku v polovině října, už byly vyřízeny a stipendia přidělena. Další mohou poslat své žádosti opět příští rok. Více informací o programu je na http://www.vdv.cz/programy/stipendia-nikoly-tesly/.

Publikovaný text je PR článkem společnosti Siemens.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button