Program Učitel naživo připravuje učitele s reflektovanou praxí a zdravým sebevědomím

Učitel naživo: Známe cestu k přípravě dobrých učitelů, potvrzují to i zkušenosti našich absolventů.

Program Učitel naživo má za sebou pilotní ročník, skrze který ověřil navržený vzdělávací model budoucích učitelů. Program, který je postaven z nejnovějších poznatků českého i světového vzdělávání budoucích učitelů, si zakládá především na intenzivních 770 hodinách přípravy kombinující praxi, semináře, ale i exkurze po českých i zahraničních školách. Pilotní model má své první absolventy, většina z nich nyní pracuje ve školství jako učitelé. Za programem Učitel naživo stojí Nadace Depositum Bonum ve spolupráci se skupinou Duhovka Group.

„Role učitele je v dnešní době nepopiratelná. Dobrý učitel dokáže výrazně ovlivnit děti k lepšímu. Může jim pomoci najít vlastní hodnotu a uplatnění ve světě,” naznačil důvody vzniku Jan Straka, který společně s Martinem Kozlem za programem v roli spolu-ředitelů stojí. V září 2016 spustili společně s týmem průvodců, provázejících učitelů, mentorů, lektorů a dalších odborníků pilotní ročník. Studenti díky němu zažili 400 hodin reflektované praxe, 370 hodin intenzivního výcviku v podobě tematických seminářů a intenzivní přípravy, ale i exkurze do 10 českých a 3 zahraničních inovativních škol. Obsah programu je sestaven v mnoha ohledech velmi netradičně. „Nejde o přednášky zaměřené na konkrétní předměty. Studenti se účastní interaktivních seminářů propojujících jednotlivé obory, zažívají reflektovanou praxi na školách a jsou součástí vzájemně se učící komunity. Důležitým aspektem je tak přímá zkušenost a možnost zažít vše na vlastní kůži,” nastínil obsah s odkazem na název Učitel naživo druhý ze spolu-ředitelů Martin Kozel.

Přístup a příprava budoucích učitelů tak koresponduje i se stylem, který se snaží program Učitel naživo přinést do škol. Jeho základním stavebním kamenem je kromě hluboké reflexe také vzájemná důvěra, spolupráce a odpovědnost. „Člověk na vlastní kůži zažívá to, co ho následně čeká ve škole. Díky každotýdenní praxi jsem měla možnost si hned všechny nové poznatky vyzkoušet. Nezůstaly mi jen v poznámkovém sešitě,” popsala svoje zkušenosti absolventka pilotního programu Marie Bukovjanová, která v současnosti učí přírodopis a dějepis na 2. stupni ZŠ Velké Popovice.

Program rozvíjí nejen žáky, ale i provázející učitele či děti.

Program Učitele naživo však není postaven pouze na rozvoji studentů. Podpory a dalšího vzdělávání se dostává například i provázejícím učitelům, kteří se studenty absolvují praxe na tréninkových školách zapojených do programu. Učitelé mohou využít možnosti dalšího vzdělávání, mentoringu, ale i sdílení zkušeností s ostatní- mi učiteli ve stejné roli.

Důležité je zmínit také dopad, který má program na žáky základních a středních škol. Skrze tréninkové školy, kam chodí studenti programu na praxi, měla už více než tisícovka dětí příležitost zažít tzv. párovou výuku, kdy vyučování vedl jejich učitel společně se studentem programu. „Párová výuka je v Učiteli naživo jednou z cest, jak udělat hodiny pro děti pestřejší a více se zaměřit na potřeby jednotlivců,” uvedla Vladimíra Spilková z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, která v programu figuruje v roli experta, jež vnáší odborné podněty k jeho rozvoji.

Sdílení i s dalšími univerzitami

Výsledkem pilotního ročníku je 15 absolventů připravených postavit se před katedru, ale také ověření vzdělávacího modelu připravujícího zdravě sebevědomé učitele, kteří dokážou podpořit děti ve vlastním rozvoji. „V druhém ročníku, který jsme spustili v září letošního roku s pětadvaceti studenty, reflektujeme znalosti a zkušenosti pilotního projektu,” uvedl Jan Straka a dodal: „Budoucnost však vidíme v přenosu tohoto praktického vzdělávacího modelu do veřejných škol. Máme proto velkou radost ze spolupráce, kterou se nám již povedlo navázat například s Filozofickou fakultou Univerzity Pardubice, Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy a Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové.”

Správné směřování vzdělávání budoucích učitelů potvrzují i výsledky nedávné evaluace, kterou pro Učitele naživo zpracovali prof. Milan Pol a doc. Bohumíra Lazarová z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jejich evaluační zpráva oceňuje kvalitní lektory, bezpečnou podporu, inspiraci, pozitivní komunikaci, přímý přenos do praxe a především příležitost pro vlastní prožitky – program podle jejich slov nepracuje jen se slovy, ale i s prožitky a skutky.

Absolventka Jitka Majerová: Není školní hodina, kdy bych nevyužila něco z programu Učitel naživo.

Kdyby Jitce v jejích 15 letech někdo řekl, že bude jednou učitelkou, prý by se hodně nahlas smála. Tehdy neměla ponětí, kam ji život povede a kolik zlomových situací ji začne směrovat k tomu, že upustí od představy rockové hvězdy, muzikálové zpěvačky či módní návrhářky a vrhne se na dráhu vzdělávání. Jedna z prvních absolventek pilotního programu Učitel naživo představila svůj příběh a cestu k programu.

 Jaká byla tvá cesta k Učiteli naživo? Čemu ses věnovala před nástupem do programu?

Předtím i během Učitele naživo jsem studovala a studuji Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, bakalářský program, obor Pedagogické asistentství Českého jazyka a výtvarné výchovy. Stát se opravdu dobrým učitelem je mým snem zhruba od osmnáctého roku mého života. Do té doby to pro mě byla poměrně nereálná představa. Kdyby se mě zeptal někdo v pubertě, asi bych si myslela, že si spojením mě a učitelství dělá legraci. Po maturitě jsem však už byla téměř jednoznačně rozhodnuta, jakým směrem se vydat. Ovšem od tohoto rozhodnutí vede dlouhá cesta a já jsem stále na jejím začátku.

Jaká byla tvoje motivace zapojit se do programu Učitel naživo? Co tě na programu zaujalo?

Učitel naživo se zjevil v mém životě po neúspěšném absolvování zkoušky z literatury ve třetím ročníku. A protože mi bylo jasné, že budu muset studium o rok prodloužit, zjevil se program v tu nejvhodnější chvíli. Zaujalo mě hlavně to, že Učitel naživo měl obsahovat vše, co mi na fakultě chybělo – konkrétně reálná praxe ve škole, malá skupina účastníků, vzájemné sdílení zkušeností. A i když jsem tehdy nevěděla přesně, do čeho jdu, měla jsem z toho dobrý pocit. Velkou motivací pro mě bylo využít efektivně volný čas v roce, kdy jsem prodlužovala studium, a opravdu se někam posunout. Zároveň však ve mně rostly velké obavy, jak zvládnu život napůl v Praze a napůl v Brně, a k tomu těžké zkoušky, bakalářku a státnice. Bylo mi jasné, že to nebude procházka růžovou zahradou, ale každý den, co jsem byla na praxi ve škole nebo na pátečním setkání, na exkurzích, na institutech nebo kdekoliv jinde se spolužáky a průvodci Učitele naživo, se mi více a více potvrzovalo, že mi to za to stálo!

Jaké byly tvé „učitelské plány” na začátku programu a jak se v průběhu programu změnily? Zvýšil program tvou touhu po roli učitele?

Nezvýšil ani nezměnil, kupodivu, ale zásadně mě posunul k tomu se takovým učitelem opravdu stát. Před Učitelem naživo i teď chci být učitelem, který bude vždy autentický, upřímný a spravedlivý, se kterým bude legrace, přitom dokáže řešit dobře i vážné situace. Který bude pro studenty inspirací a oporou, který dokáže předat velké myšlenky i praktické věci, který bude učit mladé lidi přemýšlet, důvěřovat si, umět naslouchat a říci svůj názor. Takový, kterému budou teenageři opravdu věřit, že když budou chtít, dokážou cokoliv.

Co ti program Učitel naživo přinesl? Co největšího si odnášíš?

To úplně nejdůležitější, co mi Učitel naživo dal, je touha se učit a zdokonalovat, vymýšlet nové věci a zkoušet je, a když se nepovedou, tak je zkoušet znovu a znovu. Naslouchat lidem a respektovat je a přitom umět říci svůj názor. Být sama sebou, autentická a přirozená v každé situaci a chovat se k lidem tak, jak chci, aby se oni chovali ke mně. Program mi dal zážitky a přátele, dal mi jistotu, že existují lidé, kteří to vidí stejně, na které si vždy vzpomenu, když jsem na pochybách o sobě samé. Ale hlavně mi dal schopnost přemýšlet nad vším, co dělám, a právě to je to, co se snažím učit své žáky. Aspoň jednu z těch věcí, když předám svým žákům, tak to pro mě bude mnohem víc, než kdyby uměli poznat všechny vedlejší věty.

 Čemu se nyní věnuješ a jaký vliv na to měl program Učitel naživo?

Nyní učím český jazyk a výtvarnou výchovu na 2. stupni na ZŠ Lomnice u Tišnova. A jsem přesně tam, kde jsem chtěla být, dennodenně před tabulí a mezi lavicemi s partou neuvěřitelně chytrých, nadaných, vtipných a upřímných lidí. A cítím, že je všechno tak, jak to má být. Učitel naživo na to měl velký vliv, a to především v dodání sebevědomí, že můžu být dobrý učitel, když budu chtít. A i když mi život do cesty staví jednu překážku za druhou, zvládnu to.

V čem v rámci své praxe vidíš největší přínos programu Učitel naživo?

Učitel naživo mi dal neuvěřitelné množství zkušeností a inspirací, které jsou pro mě denním chlebem. Není hodina, ve které bych nevyužila něco z Učitele naživo, ať už je to aktivita, reflektivní metoda nebo způsob, jak řešit nějaký problém. Ovšem nejvíce ve svých hodinách využívám princip, na kterém podle mě Učitel naživo funguje. Stačí říci jedno slovo: Upřímnost. Nikdo si tam nikdy na nic nehrál. A na to, že naše skupina byla opravdu různorodá, ať jsem sdílela své zážitky, pocity, nebo obavy s kýmkoliv, věděla jsem, že tomu člověku můžu stoprocentně věřit. A když si lidé důvěřují, dokážou velké věci bez ohledu na věk, aprobaci nebo zkušenosti.

Související články

One Comment

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button