Vzdělávání s průmyslovým rozvojem

Dne 19. prosince byla Státní radou v Číně oznámena podpora podnikům, které budou úzce spolupracovat se vzdělávacími institucemi, aby mohli studenti lépe uspokojit požadavky svých budoucích zaměstnavatelů v průmyslu.

Podniky budou podporovány, aby se podílely na provozování odborných škol a vysokých škol formou jednorázového podnikání nebo společných podniků a poskytovaly studentům více interních volných míst k posílení spolupráce se vzdělávacími institucemi.

Vysoké školy by měly plně rozvíjet studenty v moderním zemědělství, inteligentní výrobě, ochraně životního prostředí a umělé inteligence, což uspokojí naléhavé průmyslové požadavky a napomáhá rozvoji národních strategií.

Cílem je propojit profesní a vysokoškolské vzdělávání s požadavky trhu a podniků, které budou následně povzbuzovány k účasti o zlepšení vzdělávacích institucí. Tento krok, jak uvedl ředitel odboru vzdělávání a výzkumu, je dobrým způsobem, jak podpořit rozvoj odborného vzdělávání a pomoci podnikům odstranit problémy, které jim vznikají při hledání kompetentních zaměstnanců.

Klíčem k úspěšné integraci je zásadní role podniků, které by si měly být plně vědomy, jak zlepšit dovednosti studentů a splnit jejich požadavky.

Xiong Bingqi, zástupce ředitele Výzkumného ústavu pro vzdělávání 21. století v Pekingu, navrhl, aby byl zaveden systém hodnocení, který by podpořil rozvoj mezi všemi ústavy.

Zdroj
China Daily

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button