Články

3 lidé, 3 názory na problémy českého školství

Školství máme jen jedno, ovšem stran, které se na jeho vývoji podílejí, je hned několik. Jak na problémy našeho vzdělávání nahlíží zástupkyně středoškoláků, rektor univerzity a vedoucí komunikace obecně prospěšného spolku EDUin?

Lenka Štěpánová

předsedkyně České středoškolské unie

„Třídy jsou jako Pandořina skříňka, do kterých nikdo moc nevidí. Jsou tam učitelé a pak my, středoškoláci. Z dat České školní inspekce vyplývá, že výuka na školách je transmisní, to v praxi znamená, že jako student přijdu do školy a přijímám již hotové prekoncepty, které potom „vzdělávací bulimií“ vracím na papír. To ovšem není dovednost, která mi za dvacet let umožní úspěšně fungovat ve společnosti a přizpůsobit se na vznikající změny.“

Mikuláš Bek

rektor Masarykovy univerzity

„Česká republika se zatím podobá Německu a Rakousku v tom, že je importérem talentů do vysokého školství. Máme pozitivní bilanci přílivu talentovaných zahraničních studentů, samozřejmě tušíme, že jde převážně o slovenské studenty, zatímco další země střední a východní Evropy vyváží nejtalentovanější studenty pryč. Podobná bilance je v počtu migrace občanů s vysokoškolským vzděláním. Česká republika má opět pozitivní bilanci. Občané ostatních zemí střední a východní Evropy odjíždí pryč do západní Evropy. Základní strukturální změny v českém vysokém školství jsou proto nevyhnutelné, jinak o toto postavení Česká republika přijde.“

Bohumil Kartous

vedoucí komunikace, EDUin

„V debatách o vzdělávání se vždy zdůrazňuje, že ne vše je o penězích. Pokud však do vzdělávacího systému budeme vkládat o procento HDP méně, než je průměr OECD, nemůžeme si dělat nároky, že ve školách budeme mít lepší učitele. To je alfa a omega veřejného vzdělávání. Pokud budeme učitele odměňovat 60 % platu průměrného vysokoškoláka, nemůžeme čekat, že se někdo bude chtít stát učitelem.“

SOUVISEJÍCÍ  Mluvme o vzdělávání i mimo naše bubliny, zaznělo na konferenci Perpetuum

Jaké názory na tato zásadní témata českého školství máte vy?

Videa jsou záznamy z konference o vzdělávání Perpetuum 2017. Více videí naleznete zde.

Tagy

Markéta Popelářová

Redaktorkou magazínu Perpetuum od roku 2016. "Věřím, že vzdělávání nemusí mít jen nudnou podobu, s jakou se setkává většina lidí ve školním prostředí. Dnešní doba nám nabízí tolik možností pro rozšiřování si obzorů, že by byla škoda nad světem vzdělávání úplně zanevřít. Studuji na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a ve společnosti SCIO mám na starosti koordinaci PR projektů."

Související články

Napsat komentář

Close
Close