Podvádím, podvádíš, podvádíme. Jak zamezit opisování a plagiátorství ve školách?

Podívejte se na data ukazující situaci v amerických školách. Mohou učitelé podvádění studentů zabránit?

Z reportu vydaného Josephson Insitute’s Center for Youth Ethics v roce 2012 je zřejmé, že minimálně polovina amerických středoškolských studentů přiznala podvádění při psaní školních testů. 74 % z nich také uvedlo, že už někdy opsalo domácí úkol od spolužáka. Jiný průzkum provedený v USA mezi lety 2002 a 2015 přinesl výsledky, že 58 % středoškoláků se již dopustilo plagiátorství.

Podle psychologů a výzkumníků jsou důvody pro podvádění tak různorodé jako argumenty, kterými studenti své chování vysvětlují. Můžeme se ale pokusit identifikovat důvody, které žáky k podvádění motivují, a nastavit výuku způsobem, který by podvádění neumožnil. Nejlepšího stavu bychom však dosáhli v momentě, kdy by studenti k opisování ani nebyli sváděni.

Podle Davida Rettingera, profesora na University od Mary Washington, podvádějící studenti sami sebe vnímají jako spořádané osobnosti, jelikož si své chování zdůvodňují argumenty, které se jim zdají jako legitimní.

„58 % amerických středoškoláků se již někdy dopustilo plagiátorství.“

Často se k podvodu uchylují v případě, kdy zadaná práce pro ně nenese velkou hodnotu. Týká se to například úkolů založených na drilu a opakování. S rozvojem technologických pomůcek je také přístup k informacím daleko jednodušší a rychlejší a odhalení opisování při písemkách je pro učitele čím dál obtížnější.

Jak opisování a podvádění ve školách omezit?

Nejdříve se můžete pokusit snížit tlak směřovaný na studenty. Je možné toho dosáhnout omezením multiplechoice testů (testů s kroužkovacím typem odpovědí) a jejich nahrazením písemkami, které vyžadují originální odpovědi. V druhé podobě testů je totiž podvádění značně zkomplikováno. Úkoly repetitivního charakteru k opisování také svádějí.

Buďte si vědomi jazyka, který ve třídě používáte. Slyšeli jste již o fixním nastavení? Učitelé, kteří tímto způsobem svět vnímají, berou inteligenci jako fixní věc, proto i jejich pochvala není směřována na pokrok, změnu výsledků a snahu, ale spíše na fixní, trvalé vlastnosti žáka. Zkuste opustit tyto myšlenky a zaměřit se na pochvalu zlepšení výsledků a snahu, kterou dítě vykazuje.

Co také vnést téma etiky a férového jednání do diskuze ve třídě? K tématu můžete odbočit například v rámci výuky mediální gramotnosti, při analyzování článků a odkazování na původní zdroje a citování. Tento kontext přímo nahrává tématům jako je plagiátorství a podvádění.

Zdroj
edutopia.org

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button