Jak rozvíjet dětské emoce

Vybuchnete vzteky a bijete hlavou o zeď, když vám ujede tramvaj? Nebo vám vytrysknou slzy, když vás šéf upozorní, že se vám tento měsíc v práci dvakrát nedaří? U malého dítěte se leccos přejde, ale u dospělých výbuchy emocí o vyrovnanosti zrovna nesvědčí. Jak se naučit ovládat své vlastní emoce a kdy je ten pravý čas začít o nich mluvit s dětmi?

Je bez debat, že emoční inteligence je nezbytná pro úspěch v profesním i osobním životě. V psychologii je poměrně novým pojmem. Mluví se o ní teprve od 90. let minulého století a jednoznačnou definici bychom hledali těžko. Psychologové ji nejčastěji definují jako schopnost zvládnout své emoce a schopnost vcítit se do emocí ostatních jedinců. Pomáhá nám při spolupráci s ostatními i ve chvílích, kdy pracujeme sami na sobě. Podle amerického psychologa Daniela Golemana tvoří emoční inteligenci pět složek. Jsou to:

    1. znalost vlastních emocí (vědomé rozpoznání vlastních citů),
    2. zvládání emocí (schopnost nakládat s nimi tak, aby odpovídaly situaci),
    3. schopnost motivovat sám sebe (schopnost potlačit zbrklost, odolávat nebo odložit uspokojení potřeb nebo naopak zapojit city k dosažení určitých hodnot),
    4. vnímavost k emocím ostatních (empatie, schopnost vcítit se) a
    5. umění mezilidských vztahů (rozvíjení empatie, vcítění se do pocitů ostatních a přizpůsobení svého jednání).

IQ versus EQ

Řadu let se předpokládalo, že zárukou úspěšného života je vysoké IQ, tedy vysoká číselná hodnota v poměru ke zbytku populace ve standardizovaném psychologickém testu. V současné době se psychologové shodují, že tomu tak není. Lidé s nadprůměrně vysokým IQ mají dokonce v životě mnohem větší obtíže, než bychom si dovedli představit, zvláště v sociálním kontaktu. Jejich racionální část mozku totiž pracuje jinak než u lidí s průměrným IQ, a je pro ně tedy občas obtížné dostat se na stejnou úroveň cítění. Naopak pochopení a ovládání našich emocí nám může v mnohém pomoci. Výzkumy ukazují, že ti, kteří svou emoční inteligenci rozvíjejí, jsou v životě úspěšnější.

Emoce rostou spolu s dětmi

Emoce provázejí člověka už od narození. Již v prvních měsících života dává najevo libost a nelibost, strach a radost. Čím starší dítě je, tím více vnímá a dává najevo své emoce. S věkem se paleta emocí dítěte rozšiřuje. Ruský psycholog Lev Semjonovič Vygotskij uvádí, že první rok života jde o pocity radosti, zlosti, překvapení, smutku (2–4 měsíce), strachu (4–7 měsíců), sebevědomí, hanby, viny, pýchy, soucitu, plachosti, nesmělosti, žárlivosti (9–12 měsíců), opovržení (12-18 měsíců). V období mezi 3. a 6. rokem probíhá „citová revoluce“ a v čase vstupu do školy city dozrávají, z neuvědomělých emocí se stávají vyšší city a nastupuje tzv. intelektualizace citů. To je nejlepší chvíle pro představení her cíleně rozvíjejících citové vnímání dítěte.

Pocity ve hře třikrát jinak

Alternativní text
Ferda a jeho mouchy – hra, která rozvíjí dětské emoce.

Ferda a jeho mouchy je unikátní sada plyšového žabáka Ferdy, pohádkové knihy, v níž Ferda zažívá situace typické pro děti od 4 do 10 let, a plyšových much představujících jednotlivé emoce (hněv, strach, osamocení, důvěru, žárlivost, zvědavost, smutek a radost). Společnost Scio, která hru vytvořila, ji doplňuje volným pokračováním Ferda v tom zase lítá pro děti od 6 let. Obě sady se staly bestsellerem mezi vánočními dárky.

Plan Toys Pexeso Nálady patří mezi Montessori pomůcky, které objasňují vlastní nálady dětem už od 2 let. Každou emoci spojují s konkrétní barvou a hrát si se sadou můžete několika různými způsoby. Větším dětem můžete podle karet předvést pantomimu a nechat je hádat, jak se cítíte. Hra rozvíjí paměť, trpělivost a motoriku.

Duo Puzzle Emoce jako sada karetních dvojic spojuje konkrétní situaci s výrazem tváře zvířete. Vhodná je už pro předškolní děti, se staršími ji lze použít jako impuls pro diskusi.

Jde to i bez pomůcek

Nemusíte však nutně kupovat speciální pomůcky. Děti se učí nevědomky během všedních dnů pozorováním chování rodičů. Pokud se na ně zlobíte, řekněte jim proč. Pokud máte hrůzu z návštěvy zubaře, přiznejte svůj strach i před dětmi. Sdílejte radost. Nechte emoce, ať se stanou přirozenou součástí vaší domácnosti, a nepotlačujte je. Je prokázáno, že potlačování emocí vede k zdravotním komplikacím u dospělých i u dětí. Abyste své pocity dokázali vnímat vy i dítě, věnujte pár minut na konci rušného dne zklidnění a relaxaci. Pište dětem třeba na záda prstem písmena a nechte je hádat, co jste napsali, v klidu společně dýchejte nebo si najděte půl hodiny na čtení příběhu před spaním.

Slovník pojmů:

Inteligenční kvocient (IQ) vyčísluje inteligenci člověka podle standardizovaných inteligenčních psychologických testů. Díky standardizaci testů je porovnatelný s ostatními lidmi. Pojem IQ zavedl v roce 1912 německý psycholog William Stern.

Emoční kvocient (EQ) je číselný ukazatel, který v psychologii hodnotí lidskou schopnost zacházet s emocemi a spolupracovat se sociálním okolím.

Sociální inteligence (SI) je schopnost jedince kladně působit na své okolí. Jako první použil tento termín americký psycholog Edward Lee Thorndike (1874–1949). Daniel Goleman (nar. 7. března 1946 ve Stocktonu v USA) je americký psycholog zabývající se emoční a sociální inteligencí a pozorností.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button