Porovnání učitelů napříč světem: čeští učitelé jsou pracovití, vlivní, ale u žáků mají malý respekt

Ptáte se, jestli jsou učitelé v zahraničí uznávanější? A kolik dostávají na výplatní pásce? Nová studie od Varkey Foundation porovnává status učitelské profese ve 35 zemích světa.

Za co možná nejlepším společenským postavením se jako učitel přestěhujte do Číny, Malajsie nebo na Taiwan. Právě tyto země totiž stojí v popředí celého žebříčku. Rozdíly ve vnímání učitelské profese jsou v zapojených zemích markantní. Status učitele ve společnosti rozhoduje například o tom, kdo se v daném státu rozhodne pro dráhu učitele nebo jak jsou tamní učitelé respektováni. Českou republiku v seznamu najdete také, ale až na opačném konci, na 30. místě.

Status učitelské profese v jednotlivých zemích. Česká republika se umístila na 30. místě z 35 států. Zdroj: GTSI, varkeyfoundation.org

Co se můžeme o učitelích dozvědět?

Ředitelé škol si v žebříčku prestiže povolání vedli znatelněji lépe než učitelé. Učitelé středních škol a druhého stupně základních škol mají dle dotazovaných obecně lepší společenské postavení než učitelé na prvním stupni. Tyto údaje jsou průměrem odpovědí ve všech 35 zemích. Například na Taiwanu je ovšem významněji vnímán učitel než ředitel školy.

Nová studie zabývající se učitelským povoláním vznikla na základě průzkumů nadace Varkey Foundation. Poprvé byla provedena již před pěti lety, tento rok se do ní zapojilo 35 zemí (v porovnání s původními 21 státy v roce 2013). Varkey Foundation je také organizátorem soutěže Global Teacher Prize, která má za cíl zlepšit prestiž učitelského povolání a povědomí o něm. Do průzkumu bylo v každé zemi zapojeno více než 1000 respondentů.

Jakou profesi byste označili za nejpodobnější té učitelské?

Učitelé byli v Česku nejčastěji přirovnáváni k sociálnímu pracovníkovi, a to jak veřejností, tak samotnými učiteli. Pro srovnání můžeme zmínit země, které podle indexu společenského postavení učitelů dopadly nejlépe, tedy Čínu a Malajsii. Obyvatelé obou těchto zemí své učitele přirovnávali k lékařům. K sociálnímu pracovníkovi byli ale učitelé přirovnáváni nejčastěji asi v polovině zemí, nejsme tedy žádnou výjimkou.

Podporovali byste své potomky v tom, aby se stali učiteli? Možná si takovou otázku někteří z vás také kladou. V Česku by tak rozhodně učinilo asi 7 % obyvatel, spíše by je podporovalo asi dalších 25 %. Ve které zemi by vás od volby takového zaměstnání nejvíce odrazovali? V Rusku. Nejvíce by váš výběr podporovali v Indii.

Respektují žáci svého učitele? Tmavě modrá barva označuje odpověď „rozhodně ano“, zelená barva „spíše ano“, světle modrá barva označuje nerozhodnost, světle šedá „spíše ne“, tmavě šedá „rozhodně ne“. Zdroj, GTSI, varkeyfoundation.org

Česká republika se ocitla znatelně hluboko v žebříčku popisujícím respekt žáků vůči jejich učiteli. Nejvíce respektováni jsou učitelé svými žáky v Číně nebo Ugandě, nejméně v Brazílii a Izraeli. Je možné si všimnout, že respekt žáků vůči učiteli byl v Evropě hodnocen pesimističtěji než v Asii, Africe nebo na Blízkém Východě.

Respekt je jedna věc, ale plat druhá

Z průzkumu vychází, že Češi svým učitelům odhadují lepší platy, než jaké učitelé opravdu dostávají. Platově se pohybujeme podobně jako Kolumbie, Argentina, ale překvapivě i jako Malajsie. Malajsie se sice v platovém žebříčku nachází v té horší polovině, ale malajští učitelé se přesto mohou pyšnit jedním z nejlepších společenských postavení (hned po Číně). Nejlépe zaplaceno za svou práci dostávají učitelé ve Švýcarsku, Německu nebo v Singapuru, nejhůře v Ugandě nebo v Rusku.

Peruánci, Egypťané nebo Kolumbijci si přejí, aby učitelé byli odměňováni podle výsledků svých žáků (zásadně souhlasilo přibližně 50 % dotázaných, 30 % bylo spíše pro). V Česku tuto myšlenku tři čtvrtiny respondentů buď zamítly nebo na věc neměly vyhraněný názor.

Při součtu výsledků napříč všemi 35 státy je zřejmé, že kolem 50 % lidí se domnívá, že by učitelé měli být placeni podle výsledků svých žáků.

Průzkum na toto téma však byl proveden i mezi samotnými učiteli. Jaké jsou výsledky? V Peru s návrhem rozhodně souhlasilo 70 % učitelů, kolem 15 % bylo spíše pro. V Česku bylo 10 % učitelů rozhodně pro tento návrh, 25 % spíše pro.

Jak dlouho učitelé pracují?

Česká veřejnost odhadovala, že učitelé pracují o 4 hodiny týdně méně, než jaká je opravdová realita. Nejlépe délku pracovní doby svých učitelů odhadli Japonci. V Peru se dotazovaní spletli dokonce o přibližně třináct hodin, tedy přesněji řečeno – peruánští učitelé pracují o třináct hodin více, než veřejnost tipovala.

Zdroj: Varkey Foundation

Které charakteristiky popisují učitele ve vaší zemi?

Součástí průzkumu bylo i spojování učitelské profese s různými slovními asociacemi. Jak dopadlo Česko? 75 % české veřejnosti si myslí, že učitelé se starají a zajímají o své žáky. Nejhůře dopadli učitelé v Egyptě, nejlépe ve Finsku. 75 % Čechů také uvedlo, že učitelé jsou pracovití. Za nejlínější označili své učitele Řekové (přibližně padesát procent), za nejpracovitější Rusové.

Vysoké postavení mají čeští učitelé ve společnosti jen podle 30 % dotazovaných. V Číně mají učitelé vysoké postavení podle 85 % dotazovaných, v Izraeli jen dle 10 %.

Překvapením by však mohlo být zjištění, že poměrně velká část respondentů označila české učitele za vlivné. Jedná se o více než 75 %, což nás řadí na páté místo, hned po Číně, Ghaně, Indonésii a Spojených státech.

Ovšem jen 45 % lidí označilo české učitele za inspirativní. Pokud byste se chtěli setkat s nejvíce inspirativními učiteli, museli byste vycestovat do Ghany, Indie nebo Číny.

Jak postavení učitelů hodnotí česká veřejnost? A jak sami učitelé?

Zatímco platí, že ve většině zemí hodnotí učitelé své postavení ve společnosti optimističtěji než zbytek veřejnosti, v Česku je tomu právě naopak. Podle veřejnosti je učitelský status lepší, než jak ho hodnotí samotní učitelé.

„Můžeme také najít jasnou spojitost mezi postavením učitelů ve společnosti a výsledky testů PISA. V zemích s lepším postavením učitelů (Čína, Taiwan, Singapur) dosahují studenti lepších výsledků měřených testy PISA než země s nižším postavením učitelů ve společnosti (například Brazílie nebo Izrael),“ uvádí studie Global Teacher Status 2018. „Výjimkami jsou Turecko a Indonésie, země, ve kterých je status učitelů poměrně vysoký, ale výsledky studentů v PISA testech jsou slabé.“

Naopak skoro žádný vztah není možné vypozorovat v souvislosti s postavením učitelů a jejich finančním ohodnocením. Tak například v zemích jako Španělsko nebo Německo není status učitelů nikterak vysoký, ale jejich platy jsou relativně vysoké.

Celou studii v angličtině naleznete pod tímto odkazem.

Podrobnosti
Canva
Zdroj
varkeyfoundation.org

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button