Středoškoláci tvoří odborné práce

Studenti na středních školách nemusejí čekat na okamžik, kdy budou moci zpracovávat své bakalářské práce. Pokud mají zájem, mohou se odborným tématům věnovat i dříve a jejich výsledky nekončí „v šuplíku“. Jak je to možné? A proč to dělají?

Co je SOČ?

Projekt, který to umožňuje, se jmenuje Středoškolská odborná činnost, zkráceně SOČ. Studenti mezi sebou soutěží a neberou to na lehkou váhu. Vítězné práce mají často úroveň těch vysokoškolských. To je také důvod, proč vysoké školy berou úspěchy v tomto projektu v potaz při přijímacím řízení.

Uspět ve Středoškolské odborné činnosti však není jednoduché. Napsání kvalitní vědecké práce obvykle znamená nejen rozsáhlou rešerši a výzkum na odborném pracovišti, ale i sehnání odborného garanta, který by středoškolákům při psaní pomohl nebo např. zajistil potřebné přístroje a data na výzkum. Taková osoba by měla mít dostatečnou praxi v daném oboru a do hloubky znát studentovo téma. Nalezení takového garanta častokrát komplikuje celý proces, jelikož není v časových možnostech mnoha vědců věnovat se středoškolským odborným činnostem. Na některé obory existují proto garanti spolupracující přímo s projektem, kteří konzultují práce s vícero účastníky. Studenti se vědecké práci mohou samozřejmě věnovat i sami, mají to ale náročnější a kvůli nedostatku zkušeností s odbornými pracemi se jim obvykle daří hůře.

Napsáním odborné práce ale veškerá snaha nekončí, jelikož studenti musejí svůj výtvor obhájit před odbornou porotou, což může pro některé znamenat problém. Středoškoláci nejsou často zvyklí svoji tvorbu prezentovat, vysvětlovat a obhajovat ani u jednodušších témat, proto může tento bod znamenat riziko nebo konec i pro velmi kvalitní práci. A to je velká škoda, zejména vzhledem k tomu, že právě tato soutěž může pro někoho představovat vstupenku do vědeckého světa.

Aby se mohly porovnat nejlepší výtvory, musejí projít přes několik soutěžních kol. Začíná se již na půdě školy, pokračuje v okresu, kraji a končí na celostátní úrovni.

Podle jakých pravidel se soutěží?

Samozřejmě by nešlo vytvořit spravedlivé podmínky, kdyby spolu soutěžily práce z přírodních a humanitních oborů, proto existuje celkem 18 soutěžních oborů, mezi které patří například matematika, fyzika, biologie, informatika nebo historie. Ovšem k nalezení jsou zde i méně očekávané obory, jako ochrana a tvorba životního prostředí, teorie kultury, umění a umělecké tvorby, nebo tvorba učebních pomůcek, didaktické technologie. V případě, že někdo vytvoří mezioborovou práci, soutěžící si sám určí, do které kategorie bude zařazena.

Aby se mohly spolu porovnat nejlepší výtvory, musejí projít přes několik soutěžních kol. Začíná se již na půdě školy, pokračuje v okresu, kraji a končí na celostátní úrovni. Ani výhra zde ovšem nemusí znamenat úplný vrchol, jelikož soutěžící z předních míst mohou být nominováni do prestižních mezinárodních soutěží, jako jsou INTEL International Science and Engineering Fair (Intel ISEF), European Union Contest for Young Scientists (EUCYS), Beijing Youth Science Creation Competition (BYSCC) a mnoho dalších. Příležitosti k nastartování zdárné kariéry v akademickém světě se s úspěchem ve Středoškolské odborné činnosti výrazně rozšiřují.

Zdroj: FB Středoškolská odborná činnost

Proč je Středoškolská odborná činnost užitečná?

I když se student v soutěži neumístí na předních místech, získané zkušenosti se mu budou hodit při psaní závěrečné práce na vysoké škole. Zjistí totiž náležitosti vědecké práce, naučí se ji správně obhajovat a celkově se stane sebevědomějším při dalším objevování světa vědy. Může ho to také motivovat ke studiu v daném oboru, pomůže mu to nalézt téma, které se mu bude zdát zajímavé, a ujasnit si představu o své budoucnosti.

Například Lucie Peterková z Wichterlova gymnázia říká, že ji účast ve Středoškolské odborné činnosti pomohla zbavit se trémy z vystupování před lidmi. To se jí vyplatilo nejen v dalších letech SOČ, ale i v jiných soutěžích. A co podle ní rozhoduje o dobré práci? „Kdybych měla dát doporučení, jak napsat dobrou práci, je to určitě výběr tématu, které tě opravdu zajímá. Já už na tom stejném tématu pracuju dva roky a pořád mě to baví.“ Lucie se zabývá vlastnostmi nanočástic stříbra a určitě není jediná, kdo se specializuje na odbornější výzkum po delší dobu. Středoškolská odborná činnost k tomu motivuje řadu studentů.

Soutěž existuje od roku 1978 a za celou tu dobu pomohla bezpočtu studentů nastartovat jejich kariéru, objevit své téma ve vědě a vytvořit komunitu podobně smýšlejících mladých lidí, kteří znamenají nadějnou budoucnost pro českou vědu a výzkum.

 

Zdroj
Soc.cz

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button