České školní jídelny jsou stárnoucí kolos. Snažíme se je inovovat a kuchařkám poradit, jak vařit zdravě

Skutečně zdravá škola, to je název programu, za jehož vznikem stojí nespokojení rodiče a nezdravé školní stravování. Jak kvalitní jídlo české jídelny nabízejí? A jak je možné stav školního stravování napravit?

Na počátku byli nespokojení rodiče a vyhláška o školním stravování. Stav školních jídelen a jejich vaření byl pro některé z rodičů natolik neúnosný, že se odhodlali vyzvat odpovědné úřady k úpravě dané vyhlášky. Jejich krok se setkal s pozitivním ohlasem dalších rodičů, odborníků na výživu, novinářů i politiků. Dnes již za sebou vidí hmatatelné výsledky, do jejich inovativního programu se zapojilo na 350 škol po celé České republice. Na jakých principech svůj program staví? A jaké konkrétní kroky zapojené školy a jídelny podnikají?

„Naše školní jídelny jsou stárnoucí kolos. Je potřeba přistoupit k modernizaci spotřebního koše, pravidelně profesně dovzdělávat kuchařky, za jejich práci je adekvátně odměnit, učit děti neplýtvat jídlem a rozšířit jim obzory v tom, co znamená jíst pestře, moderně a udržitelně. Musíme také apelovat na rodiče. Ti jsou také zodpovědní za to, jak jídlo v jídelně obstojí, či neobstojí.“ Na vině může být vydatná svačina těsně před obědem, nezájem rodiče o to, zda a jak dítě ve škole obědy jí, a také stravovací návyky z rodin. Známe desítky příběhů ze škol a školek na téma odmítání konkrétních druhů potravin, protože je děti z domova vůbec neznají,“ píše Karolína Kallmünzerová, manažerka programu.

Zdroj: Skutečně zdravá škola

Když se konkrétní škola rozhodne do programu zapojit, čeká ji úvodní schůzka s koordinátorem, na které se dozví potřebné informace. Pak už je osud jídelny a školy ponechán na týmové práci pedagogů, rodičů, personálu školní jídelny a žáků za podpory ředitele školy a ideálně i zřizovatele. Počítá se také s podporou ze strany programu.

Není to jen o jídelně

V jídelně to ale nekončí. Do programu by se ideálně měla zapojit celá škola, míra zapojení však záleží na podmínkách a možnostech jednotlivých škol. Jak by vypadala ideální situace? „Školní jídelna pracuje na kvalitě vstupních surovin pro přípravu pokrmů, na zpestření jídelníčku, na profesním dovzdělávání kuchařek. Napojí se na ni regionální dodavatelé. V oblasti výuky spolu komunikují pedagogové a tématu jídlo dávají prostor napříč všemi předměty. Jsou efektivně využívány cvičné kuchyňky a školní zahrada slouží nejenom jako výukový prostor, ale i malá zásobárna surovin do školní kuchyně. Žáci navštěvují místní farmy, realizují projektové dny na téma jídlo, výživa, zdravý životní styl, lokální potraviny. Organizovat mohou také školní farmářské trhy,“ dodává manažerka Skutečně zdravé školy.

Zdroj: Skutečně zdravá škola

Za snahu i zasloužené ocenění

Škola může být za svou vykonanou snahu a uskutečněné kroky i oprávněně ohodnocena. V rámci programu jí mohou být uděleny bronzové, stříbrné nebo nejvyšší, zlaté „mety“. A každá úroveň se musí po uplynutí dvou let obhájit. Zapojené školy jsou průběžně kontrolovány, a pokud dojde k pochybení, program upozorňuje na nutnost nápravy. V případě opakovaného pochybení je škole certifikát odebrán.

„Jídlo udržuje v chodu veškerý život. Je potřeba pochopit souvislost mezi jídlem, zdravím a přírodou. Nic složitého, přesto tak opomíjeného.“

Změna vaření ve školní jídelně je ale jen jedna část cesty za lepším stravováním. Další částí je i vzdělávání dětí a rozšiřování jejich povědomí o tom, co jim může špatné jídlo přivodit a v čem jim zdravá strava může naopak pomoci. Jak? „Převážná většina škol dnes disponuje moderně vybavenými cvičnými kuchyňkami, jenže to, jak se využívají a co se v nich učí vařit, má ještě velký potenciál ke zlepšení. Jsme ve spojení s pedagogy, kteří hodiny vaření vedou, a zásobujeme je nápady pro výuku vaření i s metodickými materiály. Pořádáme semináře pro děti. Ty nejlepší příklady dobré praxe zviditelňujeme,“ říká Karolína ze Skutečně zdravé školy.

Do projektu Skutečně zdravá škola je momentálně zapojeno 353 škol s více než 58 000 žáky a studenty. Zhruba polovinu tvoří mateřské školy, polovinu základní školy, v programu se pracuje i se šesti středními školami.

Zdroj: Skutečně zdravá škola

Která jídla v jídelnách vedou?

Vedou prý špagety s červenou omáčkou, buchtičky se šodó nebo rizoto. Pamatujete si je ze školní jídelny i vy? Kdyby byl také hamburger každý den, děti by se vůbec nezlobily. Díky tomu konkrétně u těchto pokrmů dostanou kuchařky rady, jak recept zracionálnit, protože zbytky budou u těchto jídel v koši minimální. „Kuchařky ale učíme připravovat takové pokrmy, které chtějí umět a které se potřebují naučit. Ony samy nejlépe znají svoje strávníky, musejí vyhovět požadavkům kontrolních orgánů a nejsou imunní vůči kbelíkům plným odpadků z jídla. A když se podaří zavést nové recepty v moderním a zdraví prospěšném kabátku a premiéra dopadne u strávníků úspěšně, to je pak opravdu radost,“ dodává manažerka Skutečně zdravé školy Karolína Kallmünzerová.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button