Farmacie má velký přesah do humanitní oblasti

Na brněnskou Masarykovu univerzitu se po šedesáti letech vrací farmaceutická fakulta, která v těchto dnech startuje svůj první semestr. Staronová fakulta nabídne spolupráci s přírodními i humanitními vědami.

Každý semestr startuje výuku na Masarykově univerzitě na devíti fakultách. Letos na začátku října, ale akademikům jedna fakulta přibude. Po šedesáti letech se pod záštitu Masaryka vrací farmacie. Je to poprvé, kdy došlo v novodobé historii českého školství k přesunu fakulty z jedné univerzity na druhou. Masarykova univerzita ji v červenci převzala od Farmaceutické a Veterinární univerzity.

Martin Bareš, rektor Masarykovy univerzity, věří, že vzniknou nové interakce nejen s obory příbuznými jako je medicína či přírodověda, ale také s dalšími fakultami. „Farmacie není jen přírodní věda, má velký přesah do humanitní oblasti. Nabízí se témata jako etika ve výzkumu léčiv, farmakoekonomika či sociologické výzkumy ohledně nadužívání léků,“ vysvětluje Martin Bareš. Pozitivně přechod vnímá i prozatimní děkanka farmaceutické fakulty Radka Opatřilová. „Masarykova univerzita nám nabízí skvělé možnosti, mezi něž patří zapojení se do mezinárodních projektů a interakce s dalšími fakultami. Tato spolupráce nás posune nejen v Jihomoravském regionu, ale i v celé republice,“ myslí si akademička, která za fakultou stála i v době, kdy spadala pod Farmaceutickou a Veterinární univerzitu v Brně.

Prostory a vybavení za více než 50 milionů

Stěhování ale 800 nových studentů a 150 zaměstnanců zatím nečeká. Přednášky a semináře se po dalších pět let budou konat v areálu na Palackého třídě jako doposud. „Masarykova univerzita si v něm pronajme tři budovy o rozloze zhruba jedenácti tisíců metrů čtverečních za necelých 22 milionů korun. Odkoupí si také vybavení v hodnotě 36 milionů korun. Přístroje studenti využívají pro výuku a výzkum,“ upřesnil Jan Mysliveček, který zodpovídá za organizační chod fakulty.

Později má ale fakulta zakotvit v Univerzitním kampusu v brněnských Bohunicích. Zde již sídlí farmacii blízké obory jako fakulta přírodovědecká, lékařská a sportovních studií. Nedaleko se nachází i Fakultní nemocnice Brno. „Naše univerzita se před více než 20 lety rozhodla, že půjde cestou kampusu a nyní se ukazuje, jak správná a vizionářská myšlenka to byla. Na relativně malé ploše je velká koncentrace nadaných a skvělých lidí a přesně tam koncept farmacie zapadá,“ dodává Bareš.

Farmacie nebude desátá, ale šestá

Ačkoliv farmacie doplňuje devět stálých fakult Masarykovy univerzity, desátá v pořadí nebude. Naopak se posune vpřed, a to na šesté místo. „Farmacie byla v letech 1952–1960 součástí naší univerzity. Vznikla jako šestá v pořadí. Představitelé tehdejšího režimu ji ale po osmi letech fungování sloučili s Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě,“ přiblížil historii rektor Bareš. Instituce pro budoucí lékárníky tehdy v Brně sídlila v Joštově ulici, kde se nyní nachází fakulta sociálních studií. V centru města byla poté postavena i fakultní lékárna.

Zájem o akreditaci studia farmacie Masarykova univerzita projevila již před dvěma roky, proces přesunu, který je z hlediska legislativy unikátní, se ale uskutečnil až letos. V červnu Masarykova univerzita uspěla u Národního akreditačního úřadu s žádostí o akreditaci pro dva magisterské a osm doktorských studijních programů v oblasti farmacie.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button