Učíme online: projekt, který pomáhá rodičům i učitelům

Nový projekt Učíme online je aktivitou neziskové organizace Česko.Digital. Vznikl v reakci na současnou situaci českých škol a nutnost distanční výuky, na kterou nikdo nebyl připravený. Cílem projektu, který funguje zejména díky účasti dobrovolníků, je pomoci rodičům i učitelům, aby pro ně vzdělávání bylo co nejjednodušší.

Vzdělávání online na jaře většina učitelů i rodičů považovala za přechodné období. Většina z nich se koncem školního roku nechala uchlácholit představou, že podobná situace už znovu nenastane. Tomu odpovídala organizační stránka věci. Učitelé často nevedli klasické vyučování, ale zadávali domácí cvičení spolu se samostudiem, rodiče v mnoha případech museli zkombinovat domácí školu s vlastním zaměstnáním, péčí o mladší sourozence a domácnost, což i pro ně představovalo daleko větší zátěž. Není divu, že nároky škol v tomto období výrazně polevily. To potvrzují učitelé i samotní žáci.

Projekt Učíme online vznikl už v této době, ale nebyl zdaleka tak žádaný jako nyní. Na podzim školy čelily této výzvě znovu. A pochopitelně nejenom školy. Vzhledem ke skutečnosti, že nikdo neví, jak dlouho bude současný stav pokračovat, bylo zapotřebí zajistit takovou formu vzdělávání, která bude plnohodnotná a zároveň realizovatelná. Dobrovolníci, kterých je momentálně více než 200 ve spolupráci s profesionály, každý týden přijímají nové žádosti a snaží se pomoci učitelům, rodičům a tím i žákům. To vše pro to, aby bylo vzdělávání efektivní, ale zároveň snadné a pokud možno zábavné.

Webináře pro učitele

Členové projektu pomáhají ředitelům a s organizační stránkou distanční výuky. Dále učitelům s praktickým využitím aplikací, které jim usnadní vyučování a v neposlední řadě samotným rodičům a materiálním zabezpečením.

V praxi to vypadá tak, že se ředitelé mohou účastnit online kurzu, který je seznámí s možnostmi využití aplikací, případně využijí technika, který jim software nainstaluje. Následně jsou učitelé s jednotlivými aplikacemi seznámeni, což už nemusí probíhat s interním pracovníkem. Díky dobrovolníkům je přístupno velké množství záznamů, které podrobně popisují, jak s programem pracovat, ale i to, jakým způsobem ho lze aplikovat do konkrétního vyučovacího předmětu.

Webináře vznikají už od jara, a to díky projektu Učíme nanečisto, které vedou zkušení pedagogové. Vysílání se může zúčastnit každý a pro zájemce jsou i po skončení přístupné záznamy. Aby učitelé nemuseli trávit příliš času sledováním webináře, pokud nepotřebují znát celý jeho obsah, vznikají nově také krátké minikurzy, které jsou zaměřené vždy na jedno konkrétní téma. Nejčastěji to jsou praktické tipy, jak využít některou z aplikací, kde sehnat hotové materiály k výuce teoretického předmětu a nechybí ani rady, jak vést online výuku s nejmenšími žáky.

Pro rodiče hlavně finanční pomoc

Rodičům je nabízena jednak možnost seznámit se s fungováním aplikace, kterou škola využívá, tak i zajištění technického vybavení. Ačkoliv by se mohlo zdát, že je celá situace už dávno vyřešená, opak je pravdou. Některé školy s tímto začínají až nyní a pro rodiče může být velmi obtížné zajistit vhodné podmínky. Z průzkumu, který realizovala Česká školní inspekce v dubnu 2020, je přibližně 4000 všech dětí bez možnosti připojení k internetu a až třetina všech žáků nemá možnost online vyučování.

Díky sbírce počítačů, která je organizována celorepublikově, už se k rodinám dostalo více než 1200 notebooků a tabletů a čísla stále rostou Škola by sice podmínky pro online vzdělávání měla zajistit sama, ale není výjimkou, že to není v jejích možnostech. Sbírku realizují hlavně neziskové organizace, ale může se do ní zapojit kdokoliv. Ať už darováním funkčního zařízení, nebo doporučením rodiny, která pomoc potřebuje.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button