Jak podpořit vzdělávání emigrantů a uprchlíků

Zuzana Tascas, která dlouhodobě pobývá v Austrálii, pro Perpetuum popisuje, jak tamní systém pomáhá studentům z uprchlického prostředí a dalším s doučováním a začleňováním do tamní společnosti.

Australský program GREAT neziskové organizace Diversitat (v překladu rozmanitost) poskytuje studentům z uprchlického prostředí zvláštní podporu při domácí přípravě v různých předmětech, ale především při čtení a psaní v anglickém jazyce. Kromě toho také usiluje o sociální spravedlnost a harmonii v kulturně rozmanité australské společnosti. Program běží již mnoho let a byl uznán místně i celostátně jako velmi prospěšný.

Učitelé ze škol nebo dobrovolníci, kteří se na školním doučování podílejí, musí mít alespoň pedagogické minimum a odborné znalosti v předmětech, které chtějí doučovat. Mezi kolegy mám nejvíce matematiků, odborníků na přírodní vědy, humanistů a především angličtinářů.

„Klub domácích úkolů“ je otevřen všem studentům z uprchlického prostředí, kteří jsou studenty školy North Geelong College a splňují věkovou hranici 7 až 12 let. Právě v této základní škole mají k dispozici jazykové centrum, kde příchozím uprchlíkům do Austrálie pedagogové zajišťují speciální výuku po dobu nezbytně nutnou, než se mohou zařadit do běžné třídy. Někdy to ovšem trvá i několik let.

Většina uprchlíků ve státě Viktoria pochází z Barmy, Súdánu, Íráku a Afgánistánu. Někteří z nich přichází do Austrálie přímo z uprchlických táborů a pokud se jejich děti narodily přímo tam, nikdy nezažily jiné prostředí. Jiní žádají o azyl už v jejich rodné zemi. Mezi uprchlickými rodinami jsou i jiné velké rozdíly. Jeden student má rodiče vysokoškolsky vzdělané ve své zemi a druhý přijde s rodiči, kteří nemají ani základní vzdělání, a tudíž je pro ně velmi složité hledat potenciální práci. Z počátku je problém pro všechny děti stejný. Potřebují se naučit anglický jazyk, aby se mohli lépe dorozumět. Většinou není nikdo, kdo by jim z rodiny pomohl a rodiče sami musí navštěvovat kurzy anglického jazyka. Proto u školních dětí velká část zodpovědnosti leží právě na škole a vzdělávacím jazykovém centru.

Jak se sžívají odlišné kultury

Ještě předminulý rok jsme v rámci podporujícího programu na doučování jezdili ke studentům domů. Od roku 2020 máme k dispozici třídu v již zmíněném jazykovém centru, kde klub funguje během školního roku (dvakrát týdně).

Rodiny svůj život v Austrálii začínají v rodinných domech, které jsou jim přiděleny městem. Velmi často jsou to dvě generace rodin s větším počtem dětí žijících pospolu. Když jsme navštěvovali jejich domovy, z interiéru, oblečení i chování bylo zřejmé, že jsou rodiny hodně svázány svoji kulturou a tradicemi. Nějaký čas trvá, než se sžijí s odlišnou kulturou a cítí se bezpečně. Rodiče i děti jsou zpočátku nedůvěřiví, ženy se mnohdy ani nepřijdou ukázat a zahalené ve svých sárích se schovávají v jiné místnosti. Veškeré formality zajišťuje otec rodiny nebo některý z bratrů a za jejich přítomnosti probíhala i naše společná výuka s dětmi. K dispozici jsme měli koberec na zemi, kde se veškeré rodinné akce odehrávají, včetně stolování. Teprve až postupně jsme se s matkami dětí dostali třeba k očnímu kontaktu nebo drobnému úsměvu.

Je zajímavé, že většina učitelů v jazykovém centru i externích pedagogů pomáhající s doučováním, původně pochází z jiných zemí. Možná je pro ně snadnější vžít se do role uprchlíka a tím, že sami zažili obtížné začátky v cizí zemi, mají více pochopení.

Pokud učím děti, které jsou v Austrálii nově příchozí, začínáme s jazykem jako u malých dětí. Nejdříve se učíme pojmenovávat základní slova, čteme podle obrázků a učíme se zvuky jednotlivých písmen. S těmi zdatnějšími, kteří jsou již v Austrálii delší dobu, pracujeme podle potřeby ve škole nebo máme podporující materiály na rozvíjení jazykové a čtenářské gramotnosti. Práce je zajímavá, ale někdy velmi náročná nejenom z hlediska jazyka, ale také kvůli studijním návykům nebo společenskému chování, které děti alespoň na začátku postrádají. Po celodenní výuce v jazykovém centru je jejich pozornost velmi slabá a je těžké je motivovat k dalším úkolům. Také není výjimkou, že se jdou v průběhu výuky projít, hrají si s telefonem, jsou myšlenkami jinde nebo dokonce beze slov odejdou domů. Musíme tedy kromě jazyka také decentně usměrňovat jejich chování a občas náš vymezený čas k výuce zkrátit.

Angličtinu učí cizinci

Zájemce o práci učitele musí projít speciálním školením a pohovorem s koordinátorem programu. Rozhovor je příležitost pro koordinátora programu posoudit, zda-li je pro zájemce role pomocného učitele vhodná. Je zajímavé, že většina učitelů v jazykovém centru i externích pedagogů pomáhající s doučováním, původně pochází z jiných zemí. Možná je pro ně snadnější vžít se do role uprchlíka a tím, že sami zažili obtížné začátky v cizí zemi, mají více pochopení. Dále musí každý zájemce zažádat o výpis rejstříku trestů a speciální povolení pro práci s dětmi. Posledním krokem úspěchu pro přijetí je mezikulturní školení, které je povinné pro všechny zaměstnance a externisty. Je to příležitost, jak se více dozvědět o otázkách, jimž čelí nově usazení v Austrálii a žadatelé o azyl.

Já jsem s výukou anglického jazyka jako cizího jazyka začala už při studiích na vysoké škole v České republice, kde jsem si později dodělala i pedagogické minimum na Karlově Univerzitě. Jelikož jsem ještě doma na mateřské dovolené s mladší dcerou, je to příležitost, jak s prací v australském školství začít a dozvědět se mnohem víc. Navíc je to časově méně náročné než úvazek ve škole.

A jak to vypadá v reálu? Moje současná studentka Sanda přišla s rodiči do Austrálie z utečeneckého tábora v Bangladéši zhruba před půl rokem. Brzy jí bude 8 let a s angličtinou úplně začínala. Když jsem ji poprvé potkala, měla za sebou týden ve speciální třídě jazykového centra a uměla pozdravit. Na každou jinou otázku jen nejistě přikyvovala. Začaly jsme jednoduchými povely a anglickým slabikářem. Jednotlivé kartičky obsahují obrázek, napsané slovo a zvuk, kterým se písmeno vyslovuje. Po dvou měsících jsme začaly číst jednoduché knížky s krátkými slovy. Snažíme se povídat si o její rodině, zájmech a školních kamarádech. Po půl roce intenzivní práce v jazykovém centru a klubu doučování se bude moci ve 3. semestru (v polovině července) zařadit mezi mladší děti do 1. třídy základní školy a i nadále pokračovat v klubu doučování.

Sanda je v angličtině stále na úrovni začátečníka, ale nepůsobí už tolik vyplašeně a nervózně. S novými kamarády ve své nové třídě se bude její angličtina den ode dne zlepšovat a ona se na to moc těší. O prázdninách už plánuje strávit nějaký čas i v příměstském školním táboře a zapojit se do aktivit, které jsou blízké Austrálii. Například objevovat podmořský svět, australskou flóru a těší se, že se naučí hrát kriket. Má za sebou náročnou cestu a ještě spoustu práce ji v budoucnu čeká, ale v tomto případě se musí každý úspěch oslavit. A my jsme byli u toho i s dalšími úspěšnými žáky, kterých stále přibývá. Když se konala další „promoce“ pro úspěšné přestupy na základní školy, bylo to velmi dojemné.

Co je program GREAT?

Program GREAT neziskové organizace Diversitat (v překladu rozmanitost) se věnuje mnoha oblastem migračních služeb a usiluje o inovativní a kvalitní pomoc při měnících se potřebách kulturně rozmanité komunity v Austrálii, konkrétně ve státě Viktorie. Diversitat je řízen Výkonným výborem Rady pro etnická společenství, který přispívá a řídí vizi, hodnoty a obecné zásady organizace. Výkonný výbor je řízen generální radou, která se skládá až ze dvou zástupců z každého z 51 kulturních společenství přidružených k Diversitat.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button