Tahle konference o inovativním vzdělávání je celá v režii studentů

O víkendu 19. února proběhne v Praze v budově střední ScioŠkoly na Žižkově Konference o inovativním vzdělávání. Na tom by nebylo nic zvláštního, protože konferencí, seminářů a workshopů v průběhu roku probíhá nepočítaně, až na jednu drobnost – celou akci od začátku do konce organizují sami studenti.

Na Konferenci o inovativním vzdělávání (registrovat se lze stále zde), kterou se rozhodli připravit sami studenti z pražské Střední ScioŠkoly, vystoupí zkušení pedagogové z řady inovativních škol, aby sdíleli svou dobrou praxi a společně vytvořili prostor, kde se od sebe navzájem budou moci učitelé a studenti inspirovat a vzájemně se poznávat.

Studenti tak zvou další studenty ze středních škol a pedagogických fakult, stejně jako učitele z jiných škol a sami organizátoři říkají, že jejich vizí je, aby na konferenci přijeli společně učitelé se svými studenty a naopak, protože vzdělávání je věc společná.

Program konference budou tvořit především workshopy od zkušených pedagogů. Ty jsou součástí tzv. 4 scénářů, kdy se každý trochu tematicky odlišuje. Scénáře obsahují vždy dva odlišné workshopy a dva workshopy pro všechny scénáře společné. V jednotlivých scénářích spolu bude po celý den stejná skupina a každý workshop bude trvat přibližně hodinu. A jak budou workshopy probíhat? Prakticky, interaktivně a neformálně. Některé budou více teoretické, jiné zase více praktické, jednou je více povede host, jindy budou workshop tvořit více sami účastníci. Cílem je, aby si každý na vlastní kůži zažil, jak může inovativní vzdělávání vypadat a měl tak co nejjasnější představu pro zavedení inovativních prvků vzdělávání ve vlastní škole. Po ukončení workshopů proběhne v závěru dne panelová debata ředitelů inovativních středních škol na téma „Účel školy aneb K čemu slouží škola?“ a vše završí večerní program. 

Obsah jednotlivých worshopů

Partnerský přístup a komunikace

Na tomto workshopu budeme mluvit o důležitosti přístupu a komunikace ve škole. Odpovíme si na otázky: jaké ovoce přináší partnerský přístup v komunikaci se studenty oproti užívání hierarchie a autority a jak na to, tedy co dělat a jakým tendencím se naopak vyhnout.

Studijní autonomie: svoboda a zodpovědnost

Budeme se věnovat tomu, proč je důležité vytvářet prostředí pro autonomii. Jak je možné ji ve studentech povzbudit, jak a kde k ní studentům dávat prostor a proč. Podíváme se také na neoddělitelnost svobody a zodpovědnosti.

Podpora v individuálních aktivitách studentů

Zaměříme se na vzdělávání se studentů mimo běžnou školní výuku a jejich podporu v tomto vzdělávání od pedagogů. Proč je důležité studenty podporovat v jejich aktivitě a vzdělávání se v tom, co je opravdu zajímá? Jaké jsou možné způsoby jejich podpory? A kde lze pro tyto aktivity ze strany školy najít prostor?

Mentoring studentů

Zaměříme se na podporu od pedagogů ke studentům ve studiu i v jejich rozvoji. Co je přínos principu mentoringu a co je potřeba, aby fungoval. Proč je pro rozvoj a mentoringu důležité bezpečné prostředí, jakou roli v tom hraje vztah studenta a pedagoga a jak se dá tento vztah a důvěra v něm budovat.

Zpětná vazba

Chceme se podívat na to, proč je důležité zpětnou vazbu dávat i ji dostávat, a jak (se) obojí učit. Podíváme se na zpětnou vazbu jako na nástroj růstu i komunikace pro společné fungování, dobré vztahy a bezpečné prostředí.

Reflexe

Podíváme se na to, proč je důležité umět reflektovat, ať už jako jednotlivec či skupina. Řekneme si něco o tom, co dovednost reflexe vlastně znamená, proč je reflektování důležité a jak ho naplno využít ve školním prostředí.

Jak učit jinak než frontálně?

Budeme se věnovat tomu, jaké jsou základní principy tvorby alternativy k frontální výuce. Tedy jaké aktivity a formáty jdou využívat. Jak dělat hodiny více kreativní a rozmanitější. Jak a proč výuku více stavět na aktivitě studentů, učení hrou, učení se od sebe navzájem, diskusi, atd.

Mezipředmětovost

Tento workshop bude o tom, proč je dobré předměty propojovat dohromady a nerozdělovat celý svět do jednotlivých předmětů a jak vlastně na to.

Demokracie na školách

Budeme mluvit o tom, jak můžeme implementovat demokracii do života ve škole. Jak je učení se demokratickým principům a způsobům prospěšné pro samotné studenty, fungování a prostředí školy i pro celou společnost.

Škola jako komunita

Workshop o komunitě je úzce spojen i s demokracií na školách. V tomto workshopu jde ale více o sociální aspekt na škole. Povíme si, co to znamená být komunitou, jak takovou komunitu budovat a jaké z toho můžou pro školu vzejít benefity. Jak do školní komunity zapojit absolventy a rodiče, jak jde pro tvorbu komunity uvnitř školy pracovat s prostorem a školním programem.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button