Na australské univerzitě student není jen číslo mezi ostatními

Anglie, Spojené státy, Německo, Itálie, Španělsko, Francie… to jsou oblíbené univerzitní země, do nichž míří studenti z celého světa, včetně těch českých. Jak se ale studuje v těch méně „profláklých“ zemí, třeba v Austrálii? To pro Perpetuum popisuje Zuzana Tascas, původem česká pedagožka, která zde dlouhodobě pobývá.

Terciální vzdělávání v Austrálii zahrnuje vysokoškolské vzdělání (včetně vysokých škol / univerzit) a odborné vzdělávání a přípravu (VET), které je obdobou českých vyšších odborných škol a v australském školském systému může být dalším stupněm po dokončení střední školy. Cílem těchto škol je připravit studenty na budoucí povolání nebo na zaměstnání v kvalifikovaném řemesle nebo obchodu.

„Studium je postavené na osobním přístupu, jako celé zdejší školství, na komunikaci, argumentaci a na práci na projektech, které mají především praktický přínos.“

VET vysoké školy mohou být veřejné (např. TAFE instituce, na kterých obvykle studují Australané), ale i soukromé, které často nabízejí obory populární mezi zahraničnímu studenty. Výstupem z odborných kurzů jsou kvalifikace Certificate I – IV, Diploma a Advanced Diploma. Po získání kvalifikace Diploma a vyšší je možné pokračovat ve studiu na univerzitě s tím, že univerzita uzná a započte předchozí studium.

Flexibilní systém vzdělávání

Australský vzdělávací systém se od mnoha jiných zemí liší zejména australským kvalifikačním rámcem a pokrývá kvalifikaci ze sektoru celého terciálního vzdělávání. Má 10 úrovní a velkou výhodu v tom, že propojuje školní, odborné a vysokoškolské vzdělání do jednoho národního systému. To studentům umožní snadno se pohybovat z jedné úrovně studia na další a z jedné instituce do druhé. Tento způsob také přispívá k výběru a flexibilitě při plánování kariéry. Pokud studujete kvalifikaci z australského vzdělávacího systému, můžete si být jisti, že vaše instituce je schválena vládou a akreditována na vnitrostátní úrovni a že váš titul nebo jiná kvalifikace bude opravdu skutečná.

„Člověk není jen číslo mezi ostatními a vyučující mají o své studenty opravdový zájem, váží si jich a pomáhají, kde mohou.“

Australské univerzity patří k absolutní špičce a mohou se pochlubit skvělým a moderně vybaveným zázemím a tříúrovňovým vysokoškolským vzděláním: bakalářský titul, magistesterký titul a doktorantské studim. Hned čtyři z australských univerzit jsou v první stovce světových univerzit.

Škola není zadarmo

Studium na australských univerzitách je placené a jeho cena se odvíjí od kvality a prestiže školy. Paradoxně je cenově přijatelnější studium na menších, soukromých univerzitách nebo collages. Nicméně cena není jediná překážka pro domorodce nebo zahraničního studenta. Zájemce o studium musí prokázat dostatečnou úroveň anglického jazyka, doložit získání minimálně maturity nebo vyšší kvalifikace. Pravdou je, že cenové náklady na studium v Austrálii jsou vyšší, nicméně studenti mají možnost pracovat a pokrýt díky tomu velkou část nákladů.

Na australských univerzitách nejsou klasické přijímací zkoušky jako je tomu v České republice (výjimkou jsou umělecké školy, kde jsou talentové zkoušky). Pro zahraniční studenty platí, že musí prokázat dostatečnou úroveň angličtiny (obvykle IELTS 6,6 nebo TOEFL 550). Pokud už bakalářský titul máte a chcete v dalším vysokoškolském studiu pokračovat v Austrálii, pak je potřeba doložit dosažené vzdělání a na základě toho univerzita rozhodne, zda vám umožní rovnou nástup na magisterské studium nebo si budete muset doplnit některé předměty z bakalářského studia.

Zapomeňte na biflování

Styl a průběh studia na australských univerzitách je také odlišný od toho českého. Zapomeňte na nekonečné biflování teoretických informací a nudné přednášky bez přínosu. Studium je postavené na osobním přístupu, jako celé zdejší školství, na komunikaci, argumentaci a na práci na projektech, které mají především praktický přínos. Člověk není jen číslo mezi ostatními a vyučující mají o své studenty opravdový zájem, váží si jich a pomáhají, kde mohou. I přesto, že je studium časově náročné, již během studia můžete pracovat v oboru, který studujete, a tím si budovat síť kontaktů, které se vám v budoucnu mohou hodit.

A jak vypadá studentský život na australských univerzitách? Studenti jsou většinou ubytovaní v kampusech, které nabízejí veškeré zázemí od možnosti stravování až po sportovní vyžití. Za sportem se také mladí lidé scházejí v parcích, kde mohou den zakončit i společným piknikem. Hodně zeleně, dostatek nočního života, restaurací a kultury a hodně sluníčka po celý rok k Austrálii prostě patří.

Zuzana Tascas

Narodila se a vystudovala v České republice. Absolvovala magisterské studium v oboru Mediální komunikace na Literární akademii a 2 roky pedagogického kurzu celoživotního vzdělávání na Karlově univerzitě – obor anglický a český jazyk. Na dovolené v Austrálii potkala svého současného manžela. Po 6 letech společného žití v českém Trutnově se po narození dcer přestěhovali v roce 2016 do Austrálie.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button