Jakou vybrat základní školu? Hlavně, aby byla blízko!

Většina rodičů vybírá základní školu pro své děti podle vzdálenosti od domova. Ti, kteří volí podle pověsti, bývají ale se školou spokojenější.

Při volbě základní školy je pro rodiče rozhodující vzdálenost od bydliště, podle které se rozhodují více než dvě třetiny (70 %) z nich. Vyplývá to z dotazníkového šetření Mapa školy, které pravidelně realizuje společnost Scio a v němž v uplynulém školním roce odpovídalo 18200 rodičů. Mezi další rozhodující kritéria patří to, zda do školy chodí kamarádi nebo sourozenci dítěte (42 %), a pověst školy, dojem z osobní návštěvy nebo doporučení jiných rodičů (37 %). Rodiče přitom mohli vybrat až tři možnosti a právě zmíněná trojice kritérií výrazně převládala. “Jako málo významná kritéria se jeví zaměření školy či rozsah volitelných předmětů, stejně jako přítomnost známého ředitele nebo pedagoga. Ukazuje se přitom, že rodiče, kteří vybírali podle pověsti školy, jsou více spokojeni než rodiče, kteří vybírali podle místa,” komentuje zjištění Michal Dorčák, koordinátor projektů pro školy ve společnosti Scio.

Pokud by rodiče měli základní škole svého dítěte vystavit známku za celkový dojem, pak 2 z 5 (41 %) by hodnotili za 1 a téměř stejný počet (43 %) za 2. Hrubou nespokojenost se školou vyjádřenou známkami 4 nebo 5 vyslovila jen 3 % rodičů. Velmi podobné hodnocení by přitom svým školám dali i samotní žáci (viz samostatná TZ). Spokojenost je možné rovněž vyjádřit formou doporučení. V takovém případě by školu svým přátelům a jejich dětem „rozhodně doporučilo“ a „spíše doporučilo“ 86 % dotázaných rodičů.

Škola není náročná. Nároky by se neměly zvyšovat

Ze čtrnácti hodnocených oblastí jsou rodiče nejvíce spokojeni s komunikací s třídním učitelem svého dítěte (rozhodně spokojeno a spíše spokojeno 94 %) a se způsobem předávání informací rodičům školou (93 %), dále s celkovou úrovní výuky (88 %), vedením školy (87 %), prostorami školy (86 %) a s kvalitou vyučujících (85 %). Nejméně spokojeni jsou naopak s úrovní školní jídelny (rozhodně spokojeno a spíše spokojeno je 54 % resp. spíše nespokojeno a rozhodně nespokojeno 29 % rodičů), s úrovní záchodů a umýváren (51 % spokojeno vs. 17 % nespokojeno). Co se týká zázemí školy v podobě stravování a toalet, vnímají rodiče nedostatky v kvalitě podobně jako jejich děti.

Polovina rodičů (50 %) uvádí, že škola pro dítě není náročná, ale nároky by se podle nich neměly zvyšovat. Další čtvrtina (25 %) se rovněž domnívá, že škola není náročná, ale nebránili by se zvýšení nároků, pokud by byly smysluplné. Ať už je z pohledu rodičů škola pro jejich děti náročná, nebo ne, jen naprosté minimum z nich (2 %) by nároky snížilo. Poměrně vysoká spokojenost rodičů panuje i v otázce množství informací o chování jejich dítěte. Více informací by uvítala jen necelá čtvrtina (22 %) rodičů, ostatním jejich množství vyhovuje.

(Zdroj: Scio / Mapa školy 2022, rodiče n=18200)

Co je Mapa školy

Dotazníkové šetření určené pro mateřské, základní a střední školy každoročně stovkám škol poskytuje komplexní zpětnou vazbu od žáků, učitelů, rodičů a provozních zaměstnanců. Šetření je anonymní a dotazníky jsou mimo jiné zaměřené na výuku a hodnocení, spolupráci, bezpečí, materiální zázemí, spokojenost se školou nebo vztahy. 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button