Jak se zorientovat v nejuznávanějších neanglických jazykových certifikacích

Jazykových certifikátů existuje po světě nepřeberné množství. V nedávném článku jsme přinesli přehled stěžejních certifikátů z anglického jazyka, nyní si představíme nejuznávanější a nejužitečnější certifikace pro ostatní světové jazyky.

Certifikátů, které potvrzují jazykovou dovednost jejich nositelů, je skutečně obrovské množství a tento text si neklade za cíl přinést jejich kompletní výčet. V žádném případě se tedy nejedná o všechny dostupné jazykové zkoušky, které existují, takže se nemusíte znepokojovat, pokud máte zájem o certifikát z jiného jazyka. A zatímco jazykové zkoušky z angličtiny už jsme si podrobně představili v tomto článku, nyní se zaměříme na jazyky jako je španělština, francouzština, němčina a některé další světové jazyky.

DELE – španělština

Jazykové certifikáty ze španělštiny jako cizího jazyka organizuje Instituto Cervantes ve Španělsku. Tyto jazykové zkoušky slouží jako měřítko evropské španělštiny podle úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (A1 až C2, viz předchozí text). Jedná se o jediný uznávaný certifikát osvědčující znalost španělštiny jako cizího jazyka.

Na celém světě v současnosti existuje více než 1000 testovacích center. Pokud se rozhodnete absolvovat jazykovou zkoušku DELE, musíte se předem rozhodnout pro danou testovací úroveň. Každý test zahrnuje poslech, čtení, psaní a mluvení.

DELF/DALF – francouzština

Stejně jako španělské DELE jsou tyto dvě francouzské zkoušky založeny na stupnici jazykových znalostí CERF. Pokud si budete chtít udělat certifikát úrovní A1 až B2, budete se hlásit na zkoušku DELF (Diplôme d’études en langue française). Pro osvědčení jazykové úrovně C1 a C2 absolvujete zkoušku DALF (Diplôme approfondi de langue française). Oba diplomy mají hodnotu státní zkoušky a jsou uznávané francouzským ministerstvem školství.

Stejně jako na DELE ze španělštiny se i na DELF a DALF můžete přihlásit kdekoliv po světě v některém z testovacích center. V České republice pak konkrétně ve Francouzském institutu v Praze a pobočkách Francouzské aliance. Testy zahrnují poslech, čtení, psaní i ústní část.

CILS – italština

CILS neboli Certificato dell’Italiano come Lingua Straniera je certifikát pro studenty s pokročilou úrovní italštiny, oficiálně uznávaný italským ministerstvem zahraničních věcí. Certifikace CILS, vytvořená Univerzitou v Sieně, potvrzuje lingvistickou a komunikační kompetenci v italštině jako druhém jazyce. 

Certifikace CILS je první italskou jazykovou certifikací, která uplatňuje šest úrovní lingvisticky-komunikativní kompetence podle Společného evropského referenčního rámce a nabízí specifické certifikace pro zahraniční pracovníky v Itálii. Zvládnutí testu je také podmínkou pro přijetí na italskou vysokou školu. Jazykový certifikát lze získat například v Italském kulturním institutu v Praze.

TELC – němčina i další jazyky

Evropské jazykové certifikáty TELC (The European Language Certificates) jsou vyvíjené stejnojmennou německou organizací, která nabízí certifikaci z němčiny i několika dalších světových jazyků. Jedná se o mezinárodně uznávané certifikáty hodnocené na kterékoli úrovni CERF. 

Zkoušky se konají v testovacích centrech po celém světě. TELC spolupracuje s vládami a podniky v německy mluvících zemích, takže pokud plánujete studovat či podnikat v Německu, Rakousku nebo jiné německy hovořící zemi, TELC bude pravděpodobně perfektní volbou.

Další jazykové zkoušky z němčiny

Oficiální mezinárodně uznávané německé certifikáty pořádá kromě TELC také Goethe institut v Praze. Podle toho, za jakým účelem potřebujete získat osvědčení o úrovni jazyka, můžete absolvovat následující jazykové zkoušky:

 • PNDS/DSH – jedna z podmínek pro studium na německých univerzitách
 • ZDaF – Zertifikat Deutsch als Fremdsprache – osvědčení pro základy němčiny
 • ZMF – Zentrale Mittelstufen-Prüfung – slouží pro vyšší jazykové úrovně
 • KDS a GDS – Kleines/Grosses deutsches Sprachdiplom – dokazuje velmi pokročilou znalost německého jazyka
 • ÖSD – Österreichisches Sprachdiplom – Rakouský jazykový diplom z němčiny, testuje 4 stupně znalostních úrovní

JLPT – japonština

Japonský jazykový test JLPT (Japanese Language Proficiency Test) měří jazykové schopnosti od úrovně N5 (základní znalost) až po N1 (velmi pokročilá znalost). Lidé, kteří úspěšně splní jazykovou zkoušku na úrovni N1, mají přibližně stejné jazykové dovednosti jako rodilý absolvent střední školy. Zkoušku lze vykonat v testovacích centrech po celém světě pouze jednou nebo dvakrát do roka. Test hodnotí následující 3 kritéria:

 • Jazykové dovednosti – slovní zásoba a gramatika
 • Čtení
 • Poslech

Při této zkoušce nemusíte psát písemnou esej ani absolvovat ústní rozhovor, ale přesto není vůbec jednoduchá. Zkoušku N1 každoročně úspěšně složí přibližně jen 30 % uchazečů. Než se rozhodnete absolvovat tento test, ujistěte se, že ovládáte jazyk na opravdu vysoké úrovni.

HSK – mandarínská čínština

Zkouška mandarínské způsobilosti neboli Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) je známá po celé Číně i ve světě. Test nabízí 6 úrovní od znalosti několika stovek slov a znaků až po užívání tisíce znaků. Na rozdíl od většiny jazykových zkoušek jsou pro HSK veřejně dostupné záznamy slovní zásoby pro většinu úrovní. Nechybí zde ani ústní část. Na tu se ale musíte přihlásit zvlášť jako k samostatné mluvené zkoušce, pokud chcete získat osvědčení o dobré znalosti mandarínské čínštiny.

TEOU, TBU, TRKI – ruština

Tyto tři diplomy jsou oficiálními certifikáty vydávanými ruským ministerstvem školství pro osoby s mateřským jazykem jiným než ruským. TEOU testuje první stupeň základní úrovně jazyka a TBU je určen pro druhý stupeň základní úrovně jazyka. Následují zkoušky TRKI, které testují 4 úrovně pokročilejších znalostí jazyka následovně:

 • TRKI 1 – střední úroveň 1
 • TRKI 2 – střední úroveň 2
 • TRKI 3 – pokročilá úroveň 1
 • TRKI 4 – pokročilá úroveň 2

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button