Studium na Fakultě informačních technologií ČVUT není jen o programování

Na nejžádanější fakultu ČVUT, Fakultu informačních technologií, se v posledních letech hlásí ročně přes 3000 studentů a jejich počet rok od roku roste. Vystudovat IT sice není snadné, nicméně uchazeče láká nejen perspektiva jistého budoucího uplatnění v oboru, o jehož absolventy se perou přední firmy. Jak vypadá studium na fakultě, kde se programuje naše budoucnost, jsme si povídali s jejím proděkanem pro studijní a pedagogickou činnost Zdeňkem Muzikářem.

Jací studenti mají o vaši fakultu nejčastěji zájem? Jsou to mladí nadšenci do programování, kteří už se mu ve volném čase věnují, nebo jsou mezi nimi i ti, kteří mají ze střední školy pouze základní znalosti IT a na fakultu jdou spíš ze zájmu?

Zastoupeny jsou obě zmiňované skupiny. Když se někdo hlásí na FIT ČVUT, tak ho informatika určitě zajímá. Nejvíce zájemců o studium se k nám hlásí z gymnázií a z technicky orientovaných středních škol. Pro přijetí na fakultu a úspěšné studium však není nutné, aby měli uchazeči znalosti a zkušenosti s programováním a IT technologiemi, to je naučíme. Mnoho uchazečů ale už s IT oborem nějaké zkušenosti má. 

Jaké jsou podmínky pro přijetí na školu?

Přijímací zkoušku máme z matematiky a uchazeči se na ni mohou připravit mimo jiné i tak, že využijí náš přípravný kurz, který je online a zdarma. Přijímací zkoušku lze i prominout, například úspěšným řešitelům středoškolské olympiády v matematice, fyzice nebo programování, pokud postoupí do celostátního kola. O prominutí přijímací zkoušky může požádat i úspěšný řešitel fakultní programovací soutěže FIKS (Fiťácký informatický korespondenční seminář). Další možností je i získání 85 percentilu ze Scio testu z matematiky nebo obecných studijních předpokladů v ČR nebo SR v daném roce. Víme, že řada uchazečů, kteří by u nás chtěli studovat, může být ze škol, kde se matematice tolik nevěnovali, ale budou schopni se ji naučit. Právě z těchto důvodů akceptujeme i Scio test všeobecných studijních předpokladů, abychom i těmto uchazečům dali šanci se dostat na FIT ČVUT. 

Obor IT je velmi perspektivní a žádaný, například odborníků na kyberbezpečnost je v Česku nedostatek. Roste v posledních letech počet zájemců o studium u vás na fakultě a hlásí se na obor ve vyšší míře než dříve i ženy?

Počet uchazečů nám stoupá každoročně. Nutno dodat, že jsme poměrně mladá fakulta, s 13letou historií. Klademe důraz na kvalitní výuku, neustále ji aktualizujeme podle nejnovějších poznatků a trendů, zajišťujeme špičkové vybavení laboratoří a učeben, aby naši studenti měli co nejlepší podmínky pro studium. Jak zmiňujete, poptávka po IT odbornících a technických profesích stoupá, je to velmi perspektivní obor se širokou možností uplatnění našich absolventů v praxi. Také mírně roste populační křivka a s tím roste i počet absolventů středních škol. Naší velkou výhodou je i fakt, že mezi středoškoláky se šíří o FIT ČVUT velmi dobré reference, což nás velmi těší a dále napomáhá zájmu o studium. V loňském roce se k nám hlásilo celkově více než 3500 uchazečů, z toho na bakalářské studium do všech forem výuky cca 2900. Těch, kteří úspěšně projdou přijímacím řízením a pak se zapíší a nastoupí ke studiu do prvního ročníku, bývá každoročně cca 900. V akademickém roce 2022 / 2023 bylo z tohoto počtu téměř 16 % studentek.

„Víme, že řada uchazečů, kteří by u nás chtěli studovat, může být ze škol, kde se matematice tolik nevěnovali, ale budou schopni se ji naučit. Právě z těchto důvodů akceptujeme i Scio test všeobecných studijních předpokladů, abychom i těmto uchazečům dali šanci se dostat na FIT ČVUT.“ 

Vaše fakulta je specifická tím, že organizuje řadu aktivit pro budoucí uchazeče o studium, jako jsou letní kurzy programování, přípravné kurzy k přijímačkám a také kurzy a pobyty pro prváky. Jaké máte na tyto aktivity „nad rámec studia“ ohlasy?

Aktivit máme skutečně více, počínaje Dnem otevřených dveří, kdy mají uchazeči možnost podívat se přímo k nám na fakultu, zjistit, jaké je tu prostředí, co je čeká, pohovořit se současnými studenty a vyučujícími a prohlédnout si učebny, laboratoře a posluchárny, naši studenti provádí uchazeče i v Národní technické knihovně. Mohou se zeptat na vše, co je o studiu zajímá a nasát přátelskou atmosféru na naší fakultě na vlastní kůži. 

Jak jsem zmínil, nabízíme zájemcům o studium zdarma online přípravný kurz na přijímací zkoušky z matematiky. Na našich webových stránkách mají uchazeči možnost se seznámit s příklady z přijímacích zkoušek z matematiky z minulých let a s celým procesem přijímací zkoušky včetně přesných podmínek pro přijetí. Kromě přípravných kurzů k matematice, pořádáme ještě tzv. FIKS, Fiťácký korespondenční seminář – fakultní programovací soutěž. Do té se může přihlásit kdokoli. Registrace začínají vždy před Vánocemi a vyhodnocení posledního čtvrtého kola bývá koncem dubna. Účastníci semináře řeší algoritmické úlohy, posílají je zpět a my je vyhodnocujeme. Úspěšní řešitelé pak nemusí dělat přijímací zkoušku. 

„Už za tři roky se tak studenti mohou naučit programovat a přemýšlet například jako hackeři, umět předvídat a zabránit jejich útokům, převádět obraz z kamer na data, předpovídat počasí pomocí umělé inteligence a mnoho dalšího.“

Každoročně pořádáme Letní školu Design sprint FIT ČVUT pro studenty středních škol, kdy se seznamují s moderními technologiemi a pracují v týmech na řešení definovaného problému. Pro účast nejsou nutné žádné vstupní znalosti v oblasti IT. Na fakultě také pravidelně v letních měsících probíhá Letní škola IT od organizace Czechitas. Tento týdenní kurz nabízí dívkám ze středních škol vstup do světa IT.

Pro přijaté budoucí studenty prvního ročníku připravili navíc kolegové i přípravný kurz z matematiky a přípravný kurz Úvod do Linuxu, se kterými je možno začít v online formě už o prázdninách a usnadní jim začátek studia. Během prvního semestru pak mohou studenti absolvovat test a za úspěšné absolvování získají i zápočet a první kredity.

Když se zastavíme u praxe studentů během studia – jaké možnosti praktického využití jejich znalostí jim nabízíte?

Naší výhodou je, že se studenti hlásí na jeden studijní program Informatika, do kterého jsou přijímáni. První ročník je pro všechny společný a specializaci si vybírají až od druhého ročníku, mají tedy dostatek času se na fakultě rozkoukat a vybrat si, co je opravdu bude zajímat a bavit. Teprve ve vyšších ročnících pak mají, kromě všeobecných předmětů, i povinné předměty zaměřené na oblasti podle vybrané specializace. V prvním ročníku tak studují všeobecné předměty, seznamují s elementárními principy a základy informatiky, a teprve poté si vyberou jednu z 10 nabízených specializací, které pokrývají všechny současné směry informatiky. 

Na fakultě dbáme i na vyváženost teorie a praxe. Podíl praxe se zvyšuje s postupem do vyšších ročníků, kde se s postupným získáváním znalostí otevírají možnosti, jak se zapojit do projektu, výzkumu nebo praxe prostřednictvím fakultního programu spolupráce s průmyslem, do kterého je zapojeno 60 významných firem v ČR. Už za tři roky se tak studenti mohou naučit programovat a přemýšlet například jako hackeři, umět předvídat a zabránit jejich útokům, převádět obraz z kamer na data, předpovídat počasí pomocí umělé inteligence a mnoho dalšího. Studium na FIT ČVUT není jen o programování, ale nabízí široký záběr a mezioborovost s přesahem do všech profesí. 

Za aplikací Tichý jazyk sloužící k výuce znakového jazyka stojí studenti.

Jaké konkrétní projekty vašich studentů našly uplatnění v praxi?

Studentských projektů máme na kontě celou řadu. Mezi těmi, co se dostaly do povědomí širší veřejnosti, bych zmínil například celosvětově známou aplikaci Fitify pro fitness trénink, kterou navrhli studenti Martin Mazanec a Matouš Skála a která má ambice stát se pro uživatele komplexním fitness trenérem. Aplikaci si už stáhlo přes 20 milionů lidí a každý měsíc jich přibývá okolo 120 tisíc. Za zmínku stojí i aplikace Tichý jazyk, která vznikla ve spolupráci našich studentů Jindřicha Žáka a Alžběty Gogolákové a neziskové organizace Tichý svět a slouží jako podpůrný nástroj výuky znakového jazyka. Obsahuje přes 3700 krátkých videí se slovy i větami ve znakovém jazyce a abecedně seřazený Video slovník. Velmi dobrý ohlas si svým výzkumem získal i student Matěj Jech, který zjišťoval, jak může lukostřelec přesněji zasáhnout terč. Ve své závěrečné práci zanalyzoval a přesně popsal střelcovy chyby při lukostřelbě, které mají výrazný vliv na zásah terče šípem. Výsledky jeho výzkumu jsou velkým přínosem lukostřelecké komunitě, od trenérů až po vrcholové sportovce.

Spolupracujete s firmami a experty z praxe?

Ano, na fakultě máme jedinečný program pro spolupráci s průmyslem. Odborníci z praxe vedou závěrečné práce našich studentů, naše partnerské a sponzorské firmy spolupracují s fakultou i studenty na výzkumných a inovačních projektech. Studenti ve vyšších ročnících mají velký zájem zapojit se při studiu do praxe a už si nacházejí i práci, což fakulta podporuje. Student, který má při studiu praxi v IT, má možnost, že z této praxe vznikne i téma bakalářské práce, která řeší nějaký konkrétní problém. Na fakultě pořádáme pravidelně kariérní veletrh COFIT, kde mají studenti možnost navázat spolupráci s významnými firmami. Je to vhodná příležitost pro studenty všech ročníků a specializací a studenti mají o tuto akci velký zájem.

Dny otevřených dveří umožňují budoucím studentům detailně prozkoumat zázemí školy. (Foto: ČVUT)

Máte přehled o tom, kde nacházejí vaši absolventi pracovní uplatnění, tedy komerční sféra, veřejná sféra, vědecký výzkum…?

Naši absolventi míří a působí ve všech jmenovaných sférách a oblastech v Česku i v zahraničí.

Mají studenti možnost vyjet v rámci studia do zahraničí?

Studenti mají možnost výběru z více než 100 univerzit ve více než 40 zemích v Evropě, Asii, Severní, Střední i Jižní Ameriky. Další možností, jak zkusit studium v cizině, je týdenní intenzivní kurz Athens. Výjezdy i online kurzy pro naše studenty nabízí i projekt EuroTeQ. Studium v zahraničí je jistě velmi cennou zkušeností. Kromě odbornosti si studenti procvičí cizí jazyk, vyzkouší si studium a život v cizí zemi, získají nové kontakty. 

Jak je na tom fakulta s technologickým vybavením? Mohou se uchazeči o studium těšit na nejmodernější technologie?

Rozhodně ano. Humanoidní roboti, drony, vybavení pro virtuální a rozšířenou realitu nebo velkoplošné vizualizační zařízení s rozlišením 8K+ a spousta dalších technických vychytávek je u nás samozřejmostí. Pro výuku používáme učebny a laboratoře s nejmodernějšími technologiemi, aby si studenti vše, co se naučí, mohli vyzkoušet v praxi. Navíc je většina přednášek streamovaná a následně jsou k dispozici studentům i záznamy, takže se na ně v klidu mohou znovu podívat. Téměř všechny výukové materiály jsou online.

Nedávno vaši vědci vyhráli na mezinárodní soutěži v New Orleans soutěž o nejpřesnější předpověď mimozemského počasí. Jsou vaši vědci často účastníky mezinárodních soutěží nebo výzkumných projektů?

Ano, naši studenti i akademici se pravidelně účastní mezinárodních soutěží a projektů. Jde například o mezinárodní soutěž European Healthcare Hackathon, GreenHack – největší inovační akci ve střední Evropě zaměřenou na udržitelný rozvoj, nadnárodní soutěž EuroTeQaThon nebo konferenci DDECS (Design and Diagnostics Of Electronic Circuits and Systems).

V rámci prestižní mezinárodní konference NeurIPS 2022 (Neural Information Processing Systems) si připsali odborníci z FIT ČVUT dvě vítězství v soutěžích. Vědci vyhráli soutěž na modelaci atmosféry exoplanet a také soutěž o nejpřesnější předpověď počasí, například extrémních srážek v rozvojových zemích. Konference v New Orleans, zaměřené na strojové učení, se zúčastnilo 10 tisíc odborníků na umělou inteligenci z celého světa, byl to tedy pro výzkumníky z fakulty ohromný úspěch.

Ing. Zdeněk Muzikář, CSc. 

proděkan pro studijní a pedagogickou činnost FIT ČVUT v Praze Vystudoval obor Elektronické počítače na Elektrotechnické fakultě ČVUT, kde poté působil na Katedře počítačů jako technik, programátor a později jako učitel v oblasti operačních systémů. Byl součástí většiny pracovníků katedry, která v roce 2009 založila FIT ČVUT v Praze. 

Fakulta informačních technologií ČVUT

Fakulta informačních technologií (FIT) vznikla 1. července 2009 na ČVUT v Praze, kde se technika učí již přes 300 let. V současné době je 4. největší fakultou v rámci ČVUT co do počtu studentů a z hlediska zájmu je její nejžádanější fakultou.

● FIT nabízí přes 400 předmětů v rámci 10 bakalářských a 9 magisterských specializací, které vybaví absolventa potřebnou kvalitní znalostí principů, na nichž je informatika postavena.

● Pro kvalitní výzkum FIT využívá 21 moderních laboratoří se špičkovým vybavením a zaštiťuje 13 výzkumných skupin.

● FIT intenzivně spolupracuje s IT průmyslem, pro který vybudovala partnerský a sponzorský program.

● Za 13 let své existence FIT vychovala téměř 3600 absolventů

Související články

2 Comments

  1. Dobrý den.
    Je možno studovat pro českého občana studovat dálkově z ciziny?
    Děkuji.

    1. Dobrý den, studijní programy Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze jsou akreditovány pouze pro prezenční nebo kombinovanou formu, nikoli distanční. Čistě dálkově (online) studovat možné není. Velká část přednášek se sice streamuje/nahrává, podle charakteru předmětu mohou být i některé úlohy zadávány a řešeny online, ale fyzická přítomnost studenta je nutná. V kombinované formě sice v menší míře, ale praktická cvičení, zkoušky apod. online možné nejsou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button