Jak využít umělou inteligenci a jak pracovat s ChatGPT ve vzdělávání – konkrétní rady, tipy a postupy

Nečekaný nástup umělé inteligence v mnohém připomíná historické okamžiky, kdy přepisy nahradil knihtisk, výrobu začaly ovládat stroje nebo povozy vytlačovat automobily – část lidí se opět děsí, část novinku vítá jako spásu. Scioškoly už mají možnost využívat ke své práci ChatGPT 3.5 Turbo. I proto počátkem května uspořádaly konferenci o umělé inteligenci, na níž vystoupilo několik jejich propagátorů, sdílely se dosavadní zkušenosti a hledala nová využití. V závěru článku shrnujícího celou akci je i řada další praktických podnětů a odkazů na zdroje, jak v tuto chvíli využívat umělou inteligence v oblasti vzdělávání.

„Celá naše civilizace je textová. A teď je najednou možno produkci textu automatizovat. A my se začneme na texty dívat jinak,” je přesvědčen Petr Koubský, redaktor Deníku N a popularizator umělé inteligence, který 4. května vystoupil na konferenci o AI. Podle něj, i když bychom měli žáky seznamovat s tím, jak umělá inteligence (AI) funguje, budou školy často reagovat pasivní rezistencí. „Musíme přejít na jiný způsob práce s textem. Pravopis nebude tak důležitý, protože AI ho opraví. Co potřebujeme v práci s textem, je porozumění,“ dodává Koubský s tím, že by žáci měli připravovat samostatné projekty na různá témata, na kterých by si práci s AI osvojili.

Michal Šebek, vedoucí katedry robotiky FEL ČVUT a propagátor „future proof“ připomíná, že v rámci vzdělávání lze AI už využívat k personalizovanému učení, zpětné vazbě k procesu učení, automatizaci opakujících se činností nebo  online sledování a hodnocení. Budoucnost AI pak podle Šebka přinese umělého učitele i umělého spolužáka, od kterého se lze učit.

Michaela Liegertová, proděkanka PřF UJEP jej doplňuje a říká, že žáci, kteří už vyrostou s AI, s ní budou dokonale asimilováni a v mnohém budou oproti dospělým napřed. Podobně jako je to dnes třeba v oblasti mobilních aplikací. To ale přinese velké nároky na učitele a vzniknou AI asistenti pro učitele a výuku. 

Eva Nečasová, zakladatelka iniciativy AI dětem, pak zmínila, že připravují jazykový model adaptovaný na české vzdělávání. AI bude sbírat data, následně je vyhodnocovat, evaluovat žáky a nabízet možnosti jejich dalšího směřování. Model by ale měl pomoci i s generování učebního obsahu. 

Jakub Sedláček působící na oboru Studia nových médií Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK se domnívá, že lidé mají představu, že práce s textem rovná se inteligence, což ale není pravda. „Představme si 3D prostor, v němž existují různé koncepty, které se AI naučila. A my můžeme do libovolného místa zapíchnout prst a chtít po ní, ať nám dá nějaký výstup právě z tohoto bodu ve vztahu ke konceptům. Například: Dej mi něco mezi Picassem a Salvadorem Dalím,“ snaží se přiblížit podstatu fungování AI. „Podobně to funguje v hudbě mezi různými hlasy: Ve Spotify si budeme vybírat nejen písničky, ale i kdo to má zazpívat. Změní se i technologické rozhraní. Nebudeme už muset umět Word, prostě mu řekneme, co po něm chceme,“ dodává Sedláček.

I učitelku, která vystoupila na konferenci, stvořila umělá inteligence. Ostatní účastníci byli reální.

Jak využívat AI ve (Scio)školách?

Průvodci ze Scioškol na konferenci sdíleli své dosavadní zkušenosti a dílčí postřehy se zapojením AI do výuky. A to jak ty pozitivní, tak i ty negativní:

 • Když má někdo radikální názor, necháme chat zaujmout opačné stanovisko a dítě proti němu musí argumentovat; 
 • AI pomáhá v rozfázování dlouhodobějšího projektu nebo v rozvedení jednotlivých fází;
 • Je možné nechat děti zcela volně využívat AI („Nejvíc jsem se o dětech dozvěděla, když jsem je nechala používat Chatbota samostatně.“);
 • Zároveň je ale třeba děti při komunikaci s AI kontrolovat, protože ne vždy dokáží vést dialog. Ve chvíli, kdy uživatel AI není v zadání explicitní (např. dotaz není dotazem. chybí sloveso), může si žák myslet, že dostává odpověď, ale AI „halucinuje“ (když žák  napsal „stromy v sadu sčítat nebo násobit“, AI odpověděla nesmysly);
 • Dobře lze využít v přípravě na výuku, pro rozpracování konkrétního tématu; 
 • AI pomáhá při sepsání slovního hodnocení;
 • Jedna z AI aplikací chatpdf.com umožňuje nahrát pdf knihy a následně diskutovat nad dílem; 
 • Je třeba nepodcenit fázi evokace a děti přizvat až ve chvíli, kdy ony samy mají potřebu se ptát; 
 • Zábavná (a poučná) je simulovaná diskuse dvou odborníků (historických / živoucích postav) na téma XY (příklad viz níže);
 • Místo ChatGPT je možné využít ChatBing. Ten už pracuje s vyhledávačem a tedy poskytuje přesnější odpovědi. ChatBing nabízí tři možnosti nastavení: kreativní (fialové), vyvážené (modré), přesné (tyrkysové). Fialový mod využívá poslední verze Chat GPT 4, zbylé dvě staví na předchozí verzi;
 • AI je dobrý pomocník pro tvorbu osnovy / aktivity / hodiny podle přesných podmínek (téma, stáří žáků, časového omezení, podle schopností jednotlivých žáků…, příklady viz níže).

Využití ChatGPT pro moderovanou diskuzi mezi Tomášem Baťou a Ferdou Mravencem

Prompt (zadání úkolu pro Chat GPT): 

Jak by vypadala diskuse mezi Tomášem Baťou a Ferdou Mravencem, kteří se poprvé v životě potkali? Vždy, jakmile oba promluví, vyčkej buď na můj pokyn „Pokračuj“ a nebo na upřesnění, kam se má diskuse či její forma ubírat dál.

Ukázka výsledku:

 • Tomáš Baťa: Dobrý den, Ferdo. Jmenuji se Tomáš Baťa a jsem podnikatel a výrobce obuvi. Co děláte vy?
 • Ferda Mravenec: Dobrý den, pane Baťo. Jmenuji se Ferda Mravenec a jsem mravenec. Pracuji pro svou královnu a společenství. Co je to obuv?
 • Tomáš Baťa: Obuv je něco, co si lidé oblékají na nohy, aby je chránili před zimou, vlhkostí a zraněním. Obuv také může být módní a vyjadřovat osobnost či postavení člověka. Já vyrábím různé druhy obuvi pro různé příležitosti a potřeby.
 • Ferda Mravenec: To je zajímavé. My mravenci nemáme obuv. Naše nohy jsou dostatečně silné a odolné, abychom mohli chodit po různých površích. A také nemáme módu ani osobnost. Jsme všichni stejní a pracujeme pro dobro celku.
 • Tomáš Baťa: To je velký rozdíl mezi námi. Já si myslím, že každý člověk je jedinečný a má své sny a cíle. Já jsem se narodil v chudé rodině, ale díky své píli a odvaze jsem se stal úspěšným podnikatelem a zaměstnal tisíce lidí. Mám rád výzvy a inovace. Co vy? Máte nějaké sny nebo cíle?
 • Ferda Mravenec: Sny nebo cíle? To jsou slova, která neznám. My mravenci nemáme sny nebo cíle. Máme jen povinnosti a úkoly. Naše královna nám říká, co máme dělat, a my to děláme bez otázek. Naše jediné potěšení je vidět, jak roste naše mraveniště a jak jsme spokojení s naší prací.
 • Tomáš Baťa: To je smutné. Já si nemůžu představit život bez snů a cílů. Já si myslím, že každý by měl mít nějakou vášeň nebo zájem, který ho naplňuje a motivuje. Já mám rád obuv a podnikání. Co vy? Nemáte něco, co vás baví nebo co vás zajímá?
 • Ferda Mravenec: Zájem nebo vášeň? To jsou další slova, která neznám. My mravenci nemáme zájem nebo vášeň. Máme jen práci a poslušnost. Naše královna nám říká, co nás baví nebo co nás zajímá, a my to přijímáme bez námitek. Naše jediné zábavy jsou sbírat potravu, stavět mraveniště a bojovat s nepřáteli.
 • Tomáš Baťa: To je škoda. Já si nemůžu představit život bez zájmu nebo vášně. Já si myslím, že každý by měl mít nějakou svobodu nebo volbu, která ho činí šťastným a spokojeným. Já mám svobodu podnikat a vyrábět obuv podle svého gusta a potřeb zákazníků. Co vy? Nemáte něco, co byste chtěli změnit nebo vylepšit?…

Zadání lze samozřejmě zobecnit a různě variovat:

Základní zadání:

 • Napiš rozhovor mezi ___ a __ na téma ___. 

Rozšiřující zadání: 

 • Rozhovor napiš tak, aby byl srozumitelný pro _____. 
 • Rozhovor napiš _____ (ve verších, v krátkých replikách, ne moc dlouhý, s údernou pointou…).
 • Rozhovor napiš tak, že ___ se ptá a __ odpovídá. 
 • Rozhovor se odehrává v ____ (bazénu, na vrcholku hory, v přeplněné tramvaji…)

Na co a jak se ptát Chat GPT

S pomocí chatbotu GPT si lze jak velmi zjednodušit a zefektivnit pravidelnou přípravu na hodinu, tak oživit hodinu samotnou. Chatbot GPT je velký jazykový model, který je trénován na rozsáhlých datových sadách a umí odpovídat na širokou škálu otázek a úkolů v různých jazycích, včetně češtiny Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoc s jakýmkoli tématem, můžete je položit chatbotu GPT a on vám odpoví s co největší pravděpodobností.

ChatGPT lze využít pro podporu výuky, rozvoj jazykových dovedností studentů nebo jako zdroj informací pro vlastní vzdělávání pedagogů.  

Než začnete se zadáváním dotazů, je třeba vzít v potaz dvě věci týkající se služby ChatGPT:

 1. Kvalita odpovědí závisí na kvalitě vašich otázek. Pokud nejste s odpovědí spokojeni, položte stejnou otázku různými způsoby. 
 2. Otázky pro ChatGPT můžete napsat v češtině i v angličtině. Ideálním jazykem pro komunikaci zatím zůstává angličtina, v češtině má ChatGPT omezenější slovní zásobu. Každopádně jazykové dovednosti chatbota se velmi rychle zlepšují a rozdíly se rychle stírají.

Více informací naleznete v přehledném Průvodci ChatGPT od Andrew Herft, který do češtiny přeložila Michaela Petrová z komunity Česko.Digital.  

Příklady plánování hodiny

 • Vygeneruj plán pro zajímavou hodinu o francouzské revoluci pro studenty základní školy.
 • Navrhni praktickou lekci o elektřině pro studenty základní školy.

Příklady organizace hodiny

 • Vytvoř plán, jak organizovat skupinovou a týmovou práci v hodině.
 • Vygeneruj strategie, jak se vypořádat s nekázní studentů v hodině.
 • Vypracuj plán chování ve třídě, který odměňuje pozitivní chování.
 • Vytvoř ve třídě tabulku úkolů, která pomůže žákům převzít odpovědnost za své povinnosti.
 • Vypracuj režim třídy, který zahrnuje ranní schůzky a přestávky.
 • Vytvoř plán pro řešení nepřítomnosti žáků a náhradní práce.
 • Vypracuj plán pro řešení rušivého chování ve třídě.

 Příklady přizpůsobení vzdělávacího obsahu

 • Přizpůsob lekci o koloběhu vody pro studenty s různými způsoby učení.
 • Vytvoř strategie, jak zakomponovat opatření pro studenty se speciálními potřebami do výuky. 

 Příklady vytváření osnov/příprava hodin

 • Navrhni mezioborový projekt do výuky, který bude zahrnovat historii, literaturu a umění. 
 • Vytvoř tematický plán na obnovitelné zdroj energie do hodin přírodopisu na základní škole. 
 • Vytvoř plán na 3 měsíce pro lekce programování na základní škole. 
 • Vytvoř plán lekce o [koloběhu vody / tělesné výchovy o týmové práci…].
 • Vytvoř aktivitu, která studenty naučí poznávat tvary.
 • Vypracuj podnět k psaní o oblíbené vzpomínce.
 • Vytvoř vědecký experiment, který studenty naučí něco o magnetech.
 • Vypracuj pracovní list z matematiky o počítání peněz.
 • Vytvoř plán hodiny o [hudební výchovy o rytmu a taktu….].
 • Vypracuj čtenářskou aktivitu o [prvcích příběhu].
 • Vytvoř projektovou výukovou aktivitu na podporu kritického myšlení a dovednosti řešit problémy.
 • Vytvoř mezipředmětovou aktivitu, která integruje více předmětů.
 • Vytvoř výukovou aktivitu založenou na hře, která podpoří zapojení a motivaci.
 • Vypracuj aktivitu zaměřenou na vzájemné učení, která podpoří spolupráci a komunikační dovednosti.
 • Vytvoř projekt výuky ve službách na podporu občanské angažovanosti a společenské odpovědnosti.
 • Vytvoř diskuzní otázky, které podpoří kritické myšlení v hodině o druhé světové válce.
 • Vytvoř seznam multimediálních zdrojů, které obohatí hodinu o ekosystémech.
 • Navrhni interaktivní aktivity, které by pomohly studentům procvičit si cizí jazyk.

 Příklady ověřování naučené látky

 • Napiš různé možnosti ověření porozumění naučené látce na [téma].
 • Navrhni, jak rozvrhnout opakování tématu tak, aby bylo opakování efektivní a došlo k lepšímu zapamatování učiva.
 • Napiš 10 otevřených otázek, které ověřují porozumění textu [konkrétní text, lit. dílo, …].
 • Vytvoř kartičky na procvičení učiva […].
 • Vytvoř sadu kartiček se slovní zásobou o […].
 • Napiš mi 10 otevřených otázek, kterými zhodnotím, jak žáci porozuměli […].
 • Zadej 10 otázek s výběrem odpovědi o období […].
 • Vytvoř sadu cvičných úloh z algebry pro žáky 3. třídy.
 • Zkopírujte přepis videa z YouTube (nebo jiného videa) a vložte jej do aplikace ChatGPT. – Vytvoř 5 otázek s výběrem odpovědi na základě tohoto přepisu.

 Příklady využívání dalších technologií a zdrojů

 • Doporuč digitální nástroje, které by podporovaly komunikaci a spolupráci u studentů.
 • Napiš, jak by bylo možné zakomponovat do výuky virtuální realitu. 
 • Zhodnoť efektivitu aplikace […] pro výuku matematiky.
 • Napiš seznam vhodných knih na téma […] pro studenty základních škol.
 • Navrhni webové stránky, kde se studenti mohou naučit více o geografii. 
 • Doporuč dokumenty a filmy, které by doplnily hodinu o občanských právech. 

 Příklady komunikaci s rodiči

 • Napiš rodičům newsletter o nadcházejících aktivitách a událostech ve třídě.
 • Připrav rodičům zprávu o pokroku jejich dítěte v určitém předmětu.
 • Vytvoř dotazník pro rodiče, aby poskytli zpětnou vazbu o zkušenostech svého dítěte ve třídě.
 • Napiš dopis rodiči, jehož dítě často chybí, o důležitosti pravidelné docházky.
 • Napiš seznam doporučených knih, které mohou rodiče svému dítěti číst.
 • Vypracuj odpověď rodiči, který je znepokojen nedávným poklesem známek svého dítěte.
 • Sestav zprávu rodiči, který žádá o schůzku k projednání rušivého chování svého dítěte.
 • Poskytni odpověď rodiči, který zpochybňuje zásady týkající se domácích úkolů. 

Příklady hodnocení a zpětné vazby

 • Vytvoř tabulku pro hodnocení písemných prací studentů.
 • Vytvoř aktivitu vzájemného hodnocení, která pomůže studentům poskytnout si navzájem zpětnou vazbu.
 • Vypracuj kontrolní seznam pro hodnocení prezentací studentů.
 • Vypracuj formativní hodnocení k posouzení znalostí žáků.
 • Vypracuj sebehodnocení, které pomůže studentům zamyslet se nad jejich učením.
 • Vytvoř formulář zpětné vazby pro žáky, aby mohli poskytnout zpětnou vazbu k práci učitele a zkušenostem ve třídě.

 Příklady podněty k profesnímu rozvoji 

 • Vytvoř plán profesního rozvoje pro pedagogy na školní rok.
 • Vypracuj program vzdělávání pro zlepšení digitální gramotnosti.
 • Vytvoř mentoringový program na podporu nových učitelů.
 • Vypracuj seminář o strategiích řízení třídy.
 • Vytvoř sérii webinářů k prozkoumání nových výukových metod a strategií.

 Příklady vztahů mezi učitelem a žákem

 • Vypracuj uvítací aktivitu, kterou přivítáme studenty na začátku školního roku.
 • Vytvoř aktivitu zaměřenou na stanovení cílů, která pomůže studentům stanovit si studijní a osobní cíle.
 • Vypracuj program třídních diskusí na podporu otevřené komunikace a kritického myšlení.
 • Vytvoř mentoringový program, který bude studentům poskytovat individuální podporu a vedení.
 • Vypracuj program pozitivního posilování, který bude oceňovat a odměňovat úspěchy studentů.
 • Vytvoř program veřejně prospěšných prací na podporu sociální odpovědnosti a empatie.
 • Napiš dopis mé kolegyni a vyjádři jí uznání za odvedenou náročnou práci.

zdroje: 

Příklady využití AI na prvním stupni

Jazyky:

 • Definuj [slovo].
 • Napiš větu s použitím [slovo].
 • Uveď synonyma pro [slovo].
 • Napiš příběh s použitím [slovo].
 • Oprav pravopis [slovo].
 • Napiš báseň na [téma].
 • Co znamená [slovo]?
 • Vyjmenuj pět [přídavných jmen].
 • Uveď antonyma pro [slovo].
 • Popiš [osobu, místo nebo věc].
 • Napiš dopis na [téma].
 • Napište dopis [osobě nebo zvířeti] na [téma].
 • Uveďte synonyma a antonyma [slovo].
 • Oprav [větu].

 Matematika

 • Vyřeš [matematický problém].
 • Co je to [matematický pojem]?
 • Seřaď tyto předměty podle [atribut].
 • Převeď [měrnou jednotku] na [měrnou jednotku].
 • Kolik je [číslo] zaokrouhlené na nejbližší [číslo]?
 • Zjednodušte [výraz].

 Přírodní vědy

 • Co je [vědecký koncept]?
 • Jaký je rozdíl mezi [vědecké pojmy]?
 • Popiš [životní cyklus] [organismu].
 • Jaké jsou [fáze nebo kroky] [procesu]?
 • Jak probíhá [proces nebo událost]?
 • Vyjmenuj pět [druhů rostlin nebo živočichů]
 • Jakou funkci má [část rostliny/živočicha]?
 • Jaká je [funkce nebo úloha] [orgánu nebo systému] v [organismu]?
 • Jaké jsou [charakteristiky nebo vlastnosti] [hmoty nebo energie]?
 • Jaký je [výsledek nebo účinek] [činnosti nebo události] na [systém nebo prostředí]?
 • Čím se [zvíře] živí?
 • Napiš mi, co [rostlina] potřebuje ke svému růstu?
 • Srovnej a porovnej [dva objekty].
 • Jaké jsou [počet] příklady [druh energie]?
 • Jak se [živé organismy] přizpůsobují svému prostředí?
 • Jaký je rozdíl mezi pevnou látkou, kapalinou a plynem?
 • Co je to koloběh vody?
 • Jaký je rozdíl mezi dnem a nocí?

 Kritické myšlení

 • Proč je důležité říkat pravdu?
 • Proč je důležité být zodpovědný?

 Kreativní podněty

 • Vytvoř báseň na [téma].
 • Vytvoř píseň na [téma].
 • Vytvoř divadelní hru o [problému a jeho řešení].

 Obecně ke studiu

 • Co bych mohl/a dělat, když narazím na nějakou překážku při učení [daného předmětu]?

zdroje:

Příklady využití AI na druhém stupni

Matematika

 • Vysvětli Pythagorovu větu a uveď příklad, jak ji lze použít k určení délky strany trojúhelníku.
 • Nauč mě Pythagorovu větu, vytvoř také kvíz na konci, ale nedávej mi odpovědi. Jestli mám odpověď správně nebo špatně mi napiš, až když odpovím.
 • Jaká je hodnota [proměnné] v [rovnici]?

 Přírodní vědy

 • Vysvětli proces fotosyntézy u rostlin.
 • Jaký je rozdíl mezi homonymy, homofony a homografy?

 Historie

 • Uveď hlavní události, které vedly k americké revoluci.
 • Uveď stručný životopis Mahátmy Gándhího a jeho přínos pro indické hnutí za nezávislost.
 • Srovnej politické systémy starověkého Říma a starověkého Řecka.
 • Kdo je [slavná osobnost]?
 • Co je [historická událost]?
 • Proč je [historická událost/osobnost] důležitá?
 • Kdo byli [důležité skupiny nebo vůdci], kteří se podíleli na [historické události]?
 • Napiš shrnutí hlavních událostí, které vedly k první světové válce.
 • Jaký je [význam nebo dopad] [historické události nebo vývoje]?
 • Jaký je vztah mezi [zeměmi nebo skupinami] v [historické události nebo období]?

 Literatura

 • Analyzuj téma lásky ve hře Romeo a Julie Williama Shakespeara.
 • Analyzuj vývoj postavy Jane Eyrové v románu Charlotte Brontëové „Jane Eyrová“.
 • Uveď osnovu eseje románu F. Scotta Fitzgeralda „Velký Gatsby“.

 Umění

 • Charakterizuj barokní umění a uveď příklady významných umělců tohoto období.
 • Analyzuj použití barev a kompozice na obraze Vincenta van Gogha „Hvězdná noc“.
 • Vytvoř výtvarný projekt o autoportrétech.

 Společenské vědy

 • Vysvětli pojem kulturního relativismu a jeho význam v antropologii.
 • Uveď důsledky změny klimatu na globální potravinovou bezpečnost.
 • Vysvětli pojem demokracie a její význam v moderní společnosti.
 • Popiš dopad globalizace na kulturní identitu.
 • Analyzuj příčiny a důsledky příjmové nerovnosti v [země] .
 • Pomoz mi vytvořit mentální modely, abych lépe pochopil a zapamatoval si klíčové pojmy v [daném tématu].
 • Shrň hlavní body [eseje, lit. díla…]
 • Jaká je [kultura nebo tradice] [národa nebo země]?
 • Jaký je rozdíl mezi demokracií a diktaturou?
 • Srovnej Ústavu Spojených států amerických a Ústavu České republiky.
 • Co je to [pojem] a jak funguje?
 • Mohl bys mi prosím vysvětlit význam [pojem]?
 • Jaký je rozdíl mezi [pojmy] a jak mohu rozpoznat, který kdy použít?
 • Vysvětli pojem existencialismus a napiš mi jeho hlavní zastánce.

 Zeměpis

 • Popiš hlavní rysy říčního ekosystému.
 • Vysvětli vznik sopek a jejich vliv na životní prostředí.
 • Diskutuj o faktorech, které ovlivňují klima v různých oblastech.

Zdraví a výživa

 • Vysvětli význam vyvážené stravy pro udržení dobrého zdraví.
 • Popiš účinky stresu na lidský organismus.

 Hudba

 • Vysvětli rozdíl mezi durovou a mollovou stupnicí v hudbě.
 • Popiš charakteristické znaky klasické hudby.

 Technologie a výpočetní technika

 • Vysvětli základní součásti počítačového systému.
 • Popiš historii a vývoj internetu.
 • Diskutuj o etických aspektech umělé inteligence.

 Obecně ke studiu

 • Jak bych mohl zlepšit své schopnosti [např. logického myšlení, kreativity]?

zdroj: Best Chat GPT Prompts for Education (UPDATED 2023) – Chat GPT Prompts

Další odkazy:

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button