AI do školy patří, říkají čeští učitelé. Ale mnozí se ji také bojí

Jak učitelé vnímají umělou inteligenci? Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL) a Microsoft Česko & Slovensko provedly rozsáhlou studii, které se zúčastnilo 2 175 pedagogů a která mapuje pohled pedagogů na umělou inteligenci ve školství i její dopad na vzdělávání českých dětí.

Umělá inteligence je téma, které u učitelů vyvolává na jedné straně pozitivní ohlas, na druhé straně také pochopitelné obavy. Tato rozpolcenost je patrná z výsledků studie Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL) a Microsoftu z jara tohoto roku, tedy z doby, kdy se téma umělé inteligence začala ve společnosti naplno rezonovat. Zatímco 35 % učitelů má z AI strach, srovnatelných 30 % má zcela opačný názor a za hrozbu ji nepovažuje. 

Celých 45,5 % respondentů hodnotí AI jako pozitivní nástroj pro budoucí vývoj. Na druhou stranu se téměř polovina (47 %) dotazovaných domnívá, že využívání umělé inteligence povede ke zhloupnutí lidí. Zároveň si čeští učitelé převážně myslí, že je na rozšíření AI příliš brzy. Z výzkumu totiž vyplynulo, že 6 z 10 respondentů souhlasí s tvrzením, že na masové zavádění umělé inteligence není lidstvo připraveno. Výzkumu se zúčastnilo 2 175 pedagogů z celé České republiky. Průměrný věk respondentů činil 46,5 let, přičemž soubor tvořili z 85 % učitelé z prvního či druhého stupně základní školy. Sběr dat probíhal od 25. dubna do 30. června 2023.

Umělá inteligence do školy patří

Na otázku, zda by AI ve školním prostředí být mělo či nemělo, odpověděli učitelé jednoznačně. Celých 56 % si myslí, že umělá inteligence do školy patří, opačný názor pak vyslovilo pouze 19 %. Ukazuje se tak, že i přes výše zmíněné obavy, pedagogové před tímto trendem nezavírají oči a chtějí jít s dobou. V čem však vidí učitelé negativa, je využívání AI studenty k nečestnému zjednodušování úkolů. Téměř polovina respondentů (47 %) souhlasí s tvrzením, že umělá inteligence slouží žákům k podvádění.

Drtivá většina respondentů (82 %) je přesvědčena, že zavádění umělé inteligence vyžaduje po učitelích nové znalosti a dovednosti v oblasti didaktiky. Učitelé si rovněž myslí, že aplikace umělé inteligence promění způsob práce učitele (83 %). Na druhou stranu si celých 78 % pedagogů nemyslí, že by mohlo dojít k naprostému nahrazení profese učitele umělou inteligencí.

Již nyní pracuje přibližně třetina českých učitelů s umělou inteligencí v různých podobách. Nejčastěji ji využívají při generování textů do výuky (25 %), překladech (20 %) nebo přípravě testů (16,5 %). Co se týče jednotlivých nástrojů, nejčastěji si učitelé vyzkoušeli práci s ChatGPT (36 %).

„Naším záměrem je ukázat, jak umělá inteligence může pomoci dětem rozvíjet kritické myšlení a kreativní vyjadřování a také pomáhat učitelům při vývoji nových způsobů, jak děti zaujmout. Učitele učíme, jak umělou inteligenci používat, aby se zbavili administrativních a opakujících se úkolů a také jak mohou identifikovat, zda žáci používají obsah generovaný umělou inteligencí odpovědným způsobem,“ říká Karel Klatovský, odborník na vzdělávání a bezpečnost na internetu z Microsoft Česká republika a Slovensko.

„Názory na využívání umělé inteligence mezi pedagogy ale i vedením škol jsou velmi rozdílné, což se následně promítá do zcela odlišného přístupu k výuce a každodenní práci se studenty. Školy se také liší v nastavování pravidel pro využívání umělé inteligence. Je zřejmé, že diskuze o tom, jakým způsobem umělá inteligence v budoucnu ovlivní české školství a jaké nové požadavky bude klást na žáky a učitele, bude v následujících měsících bouřlivá. Věříme, že k pozitivní a jednotné transformaci českého školství přispěje i tento výzkum,“ dodává za Univerzitu Palackého vedoucí výzkumného týmu Kamil Kopecký.

Výsledky celé studie ke stažení zde:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button