I love you mädchen krásné vot éto je ten richtig cit

Když jste si měli na prvním stupni základní školy zvolit, který cizí jazyk se budete učit jako první (nebo ho za vás spíše vybrali rodiče), pravděpodobně jste sáhli po angličtině. Není se čemu divit: anglickým jazykem se domluvíte téměř všude na světě, je to jazyk vědy a techniky a řada nejpopulárnějších písniček světa je v ní taky nazpívána. Jinými slovy: využijete ji v osobním i profesním životě. Ale podle čeho si vybrat další jazyk(y)?

Možná vás letos čeká výběr dalšího cizího jazyka nebo si budete podávat přihlášku na školu, kde se učí i jiné jazyky. Jaký si vybrat? K tomu, abyste se správně rozhodli, vám pomůže náš průvodce nejčastěji vyučovaných jazyků v České republice:

I love you mädchen krásné vot éto je ten richtig cit. Achtung na la jolie chvilky o étoilé exposé mít,“ zpíval kdysi dávno Jiří Schelinger a možná nechtěně tak připomínal, jak důležité je umět cizí jazyky. 

Francouzština

Francouzština kdysi plnila stejnou funkci, jako dnes angličtina. To znamená, že se používala coby komunikační prostředek mezi osobami, které se ji naučily jako cizí jazyk. Ne nadarmo se dnes jazyku, který se používá pro komunikaci mezi nerodilými mluvčími, říká lingua franca, tedy italsky francký jazyk. Ale i dnes má francouzština využití: Hovoří jí téměř 64 milionů rodilých mluvčích a je úředním jazykem ve více než 30 zemích, a to nejen v Evropě, ale i v Americe a Africe.

Ne každá škola se však může pochlubit francouzštinářem (podle údajů Úřadu práce ji vyučuje 56 středních škol v ČR), a i když se vám podaří na francouzštinu zapsat, je otázka, kolik možností si ji aktivně procvičovat budete mít, nevyrazíte-li na prázdniny do francouzsky mluvící země nebo nenajdete-li si internetové kamarády odtamtud.

Italština

Italský jazyk je jazykem opery, gastronomie, módy, výtvarného umění a také úředním jazykem čtyř zemí Evropy, konkrétně Itálie, San Marina, Vatikánu a Švýcarska. Naučíte-li se italsky, budete takříkajíc vyčnívat z davu, nicméně v dobrém smyslu slova, protože znalost tohoto jazyka s téměř 62 miliony rodilých mluvčích není v Česku samozřejmostí.

Co je velká výhoda italštiny, je však zároveň její nevýhoda: škol nabízejících výuku italštiny je málo (v ČR jsou takové střední školy pouze 4) a zároveň se s ní až na pár výjimek domluvíte jen v Evropě.

Japonština

Japonsko je ekonomická velmoc, díky čemuž najdou mluvčí japonštiny uplatnění v komunikaci s tamějšími výrobními společnostmi. Znalost tohoto jazyka se vám ovšem může hodit i jinde, například při čtení mangy, sledování anime nebo čtení haiku, stejně tak ale i u jiných, v Evropě méně známých aspektů japonské kultury.

Na druhou stranu, Japonsko si díky své relativní izolaci vypěstovalo kulturu odlišnou od okolního světa, a pokud se budete chtít naučit japonštinu, budete se muset krom tří druhů písma dovzdělat i v takových kulturních zvyklostech, podle nichž je například neslušné hledět do očí těm, s nimiž mluvíme. Další nepříjemností může být to, že japonštinu vyučuje v současnosti jen jedna česká střední škola.

Latina

Latinský jazyk je sice mrtvý, to však neznamená, že není používaný. Díky studiu tohoto jazyka si budete moci přečíst řadu historických písemností z území Evropy a porozumíte odborným pojmům z lékařství a práva. Není také bez zajímavosti, že latina je úředním jazykem Vatikánu, nejmenšího státu světa a sídla papeže. A protože z latiny pocházejí takzvané románské jazyky, pokud se hodláte učit nebo se už učíte například francouzštinu, španělštinu nebo italštinu, budete mít učení jednodušší.

Nevýhodou je právě fakt, že latina už nemá žádné rodilé mluvčí a možnosti jejího využití jsou velmi omezené. Navíc tento jazyk nabízí jen 16 středních škol v ČR, v rámci jejichž oborů je latina povinná (zdravotnické školy, některá humanitně zaměřená gymnázia), nebo povinně volitelná ve vyšších ročnících gymnázií, přičemž si na začátku studia musíte zvolit jiný jazyk.

Němčina

Německý jazyk sice není češtině příliš podobný, nicméně to neznamená, že němčina neměla v českých zemích své místo, což už nejspíš víte z hodin dějepisu. Ale i když vás historie příliš nezajímá, němčinu využijete: Je to jazyk s více než 75 miliony rodilých mluvčích a domluvíte se s ní mimo jiné v Německu a Rakousku, zeměmi sousedícími s Českem. Žijete-li v pohraničí a přemýšlíte, že byste v jedné z těchto zemích pracovali, bez němčiny se neobejdete. Pokud se chcete naučit německy, máte velmi široký výběr, neboť tento jazyk nabízí v Česku 265 středních škol.

Na druhou stranu, ačkoliv má němčina mnohem více mluvčích než čeština, využijete ji v podstatě jen v Evropě. Sice existují německy hovořící komunity například ve Spojených státech amerických nebo v Namibii, mimo Evropu však žádný stát nemá tento jazyk jako úřední.

Polština

Polština sice není světový jazyk, nicméně jí hovoří téměř 37 milionů rodilých mluvčích, z nichž většina žije v blízkosti České republiky. I díky tomu, že je polština, podobně jako ruština, slovanský jazyk, zní nám mluvčím češtiny velmi podobně, ovšem na rozdíl od ruštiny se zapisuje latinkou.

Nevýhodou polštiny je právě fakt, že se s ní domluvíte víceméně jen v jedné zemi, navíc ji vyučuje jen jedna střední škola v České republice. Podobnost češtiny a polštiny může být také zrádná: Věděli jste například, že slovo zapach znamená polsky vůně?

Ruština

Kromě toho, že je ruština velice podobná češtině, spočívá její výhoda v tom, že ať budete bydlet v ČR kdekoliv, s největší pravděpodobností narazíte ve svém okolí na nějaké rodilé mluvčí tohoto jazyka. V Česku totiž žilo v roce 2021 podle údajů sesbíraných během sčítání obyvatelstva téměř 100 tisíc osob, pro něž byla ruština rodný jazyk, což z ní činí čtvrtý nejčastější rodný jazyk u nás. Znalost tohoto jazyka se vám navíc bude hodit v řadě povolání, například v sociálních nebo bezpečnostních službách, turismu apod..

Na druhou stranu, ruština není ve světě rozšířená jako některé jiné velké jazyky. Domluvíte se s ní bez problému pouze v některých zemích Asie a východní Evropy. Někoho může odradit i fakt, že se na rozdíl od češtiny (a některých dalších jazyků) nezapisuje latinkou, nýbrž cyrilicí.

Španělština

Španělština je jazyk, který se stává čím dál populárnějším. Není divu. I ve Spojených státech amerických roste počet rodilých mluvčích tohoto jazyka a díky moderním žánrům populární hudby, například reguetónu nebo latinskoamerickému popu, se se španělštinou v Česku setkáme i mimo telenovely. Někdo by mohl namítnout, že v České republice přece můžeme taky narazit na rodilé mluvčí španělštiny, a měl by pravdu: Kromě toho, že do dřívějšího Československa přijížděla za minulého režimu řada Kubánců, je dnes Česko, a to nejen Praha, populární destinací nejen pro Latinoameričany, ale i Španěly.

Středních škol, které vyučují španělštinu, je však méně než těch, které vyučují francouzštinu nebo ruštinu (51). Navíc, budete-li si chtít španělštinu procvičit v jejím domácím prostředí, budete muset vyrazit daleko za hranice: V rámci Evropy do Španělska, jinak přes Atlantský oceán do Ameriky nebo přes Středozemní moře do africké Rovníkové Guineje.

A co čínsky?

Jak to, že není na seznamu čínština / starořečtina / arabština / jiný jazyk? To se nikde v ČR neučí? Jazyky byly vybrány podle údajů z vyhledávače na portálu Úřadu práce (https://www.uradprace.cz/hledani-skol-a-oboru) a výše zmíněné žádná střední škola bohužel nezařadila do své nabídky. Což nás vede k další otázce: Co mám dělat, pokud škola, na kterou chodím, budu chodit, žádný z mých jazykových favoritů nevyučuje? Nebo se mi takovou školu nepodařilo dostat či na jazyk zapsat a teď chodím na úplně jiný cizí jazyk?

  1. Chodíte-li na střední školu, podívejte se do studijních plánů na své škole. Je možné, že si ve vyšších ročnících budete moci zvolit další cizí jazyk v rámci povinně volitelných předmětů. Sice nejspíš nedoženete ty, kteří mají tento jazyk už od prvního ročníku, nicméně získáte alespoň nějaké základy, na které budete moci později navázat (na další škole, samostudiem a podobně).
  2. Pokud máte v plánu jít na vyšší typ školy, poohlédněte se po těch, kde se daný jazyk vyučuje. Řada škol nabízí svým učňům nebo studentům začít s dalším cizím jazykem úplně od začátku, takže se nemusíte bát, že byste byli znevýhodněni. Raději si však ověřte přímo u dané školy, na jaké úrovni se s výukou jednotlivých jazyků ve škole začíná.
  3. Zapište se do kurzů v jazykové škole. Její výhodou je, že půjde o vaši volnočasovou aktivitu, tudíž vám nebude hrozit propadnutí, nebudete muset na hodiny jazyka chodit několik let, pokud nebudete chtít, a seznámíte se tam třeba i s lidmi mimo školu. Nevýhodou jazykových škol je ale to, že si za výuku budete muset zaplatit.
  4. Díky tomu, že žijeme v době internetové, se můžeme snadno učit jazyk sami pomocí učebnic a online zdrojů, dokonce i zdarma. Chce to však pevnou vůli, opatrnost, protože ne všechny zdroje jsou kvalitní a snadno se můžeme naučit jazyk s chybami, které nám nikdo nebude opravovat. Alternativou je online výuka s lektorem. Najít ho můžete třeba na www.sciodoucovani.cz a mezi vyučovanými jazyky vybrat třeba i vietnamštinu.
  5. Jazyk se nemusíte učit jen během školního roku. Nemáte-li ještě plány na letní prázdniny, vydejte se do cizí země na jazykový pobyt a naučte se místní jazyk přímo mezi „domorodci“ – třeba u moře nebo ve víru velkoměsta. Za takový pobyt si ale také budete muset zaplatit a budete se muset sami o sebe v cizí zemi postarat, pokud si s sebou nepřivezete rodinu jako doprovod.

A pokud náhodou místo výběru toho správního jazyka řešíte, jak udělat přijímačky a dostat se na střední školu, tak navštivte stránky www.prijimacky2024.cz

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button