Co se v „mládí“ nenaučíš, na druhém stupni nedoženeš

Na základě dat ze španělské autonomní provincie Katalánsko vznikla analýza o znalostech matematiky u žáků plnících povinnou školní docházku. Vyplývá z ní, že drtivá většina žáků se slabými výsledky na prvním stupni se nezlepší ani na konci povinné školní docházky.

Katalánská nadace Fundació Bofill zabývající výzkumem vzdělávacích politik zveřejnila studii s vypovídajícím názvem El 90 % dels alumnes amb resultats baixos en matemàtiques a 6è de primària continua malament a 4t d’ESO, česky „90 % žáků dosahujících nízkých skóre z matematiky v 6. třídě na 1. stupni pokračuje ve špatných výsledcích ve 4. ročníku na 2. stupni povinného vzdělávání“. Jsou pod ní podepsáni sociologové Miquel Àngel Alegre a Laura Morató a výzkum, do něhož bylo zahrnuto více než 115 000 žáků, se zabývá souvislostí mezi výsledky z matematiky na konci prvního a druhého stupně povinného vzdělávání ve španělské autonomní provincii Katalánsko. Povinná školní docházka trvá ve Španělsku deset let, přičemž první stupeň tvoří šest ročníků a druhý čtyři.

9 z 10 bez zlepšení

Ze studie vyplynulo, že 88,5 % žáků, kteří v roce 2017 nebo 2018 skládali srovnávací zkoušky v šesté třídě a v matematice dosáhli méně než 60 bodů ze sta, nepřekonalo hranici 60 bodů ani na konci 4. ročníku druhého stupně, tedy v letech 2021 nebo 2022. Zároveň výzkum ukázal, že se problémy s matematikou zvětšují – zatímco v 6. třídě 1. stupně překonalo v matematice skóre 80 bodů 59 % žáků, ve 4. ročníku 2. stupně tutéž hranici pokořilo jen 28,6 % z jejich celkového počtu. Více si podle studie pohoršili žáci, kteří ukončili 4. ročník 2. stupně v roce 2022.

Studie proběhla tedy i v období covidové pandemie, která mohla ovlivnit výsledky. Autoři jsou nicméně na základě srovnání s výsledky v jiných předmětech přesvědčeni, že problematické výsledky katalánských žáků v matematice jsou strukturálního charakteru, a že uzavření škol na začátku 20. let 21. století tuto krizi posílilo.

Snižme počty

Spolu s výsledky analýzy zveřejnila nadace i doporučení, jak zlepšit výsledky žáků, mezi něž patří snížení počtu žáků ve třídě na 10 v 80 % vyučovacích hodin (současný limit ve Španělsku činí 25 žáků na 2. stupni), v případě škol s výraznějšími problémy dokonce na 5, bezplatné doučování pro znevýhodněné žáky a zároveň financování škol podle jejich potřeb.

Podle předsedy Španělské federace sdružení vyučujících matematiky Julia Rodrígueze Taboady by snížení počtu žáků dle návrhu Fundació Bofill představovalo problém, ale, jak sdělil španělskému deníku EL PAÍS, výuka v počtu 16 žáků představovala v jeho praxi změnu k lepšímu. Zároveň vzhledem k tomu, že studie byla provedena pouze na žácích v Katalánsku (v jiných španělských provinciích se srovnávací testy nedělají), není jisté, jak moc jsou výsledky vypovídající pro zbytek země. Nicméně vzhledem k tomu, že procento opakování ročníku na 2. stupni ve školním roce 2021/2022 činilo 7,6 % v celém Španělsku a 2,7 % v samotném Katalánsku (podle dat Ministerstva školství a profesního vzdělávání Španělského království), je možné, že výsledky ve zbytku státu budou ještě horší.V České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podobné srovnávací testy v čase neprovádí, stejně tak je nezadává ani žádný ze čtrnácti českých krajů. Základní školy a jim odpovídající ročníky víceletých gymnázií a konzervatoří se mohou jednotlivě zapojit do projektu Národní testování společnosti Scio, ta však porovnává mezi sebou pouze ty školy, které se do něj přihlásí a nepřináší přímé srovnání v čase.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button