Sejdeme se na pikniku aneb Jak zapojit rodiče do škol a procesu učení 

Je známo, že zapojení rodičů do školního prostředí a procesu učení jejich dětí má velmi pozitivní vliv a vede k lepším výsledkům pro studenty všech věkových kategorií. Jak pro Perpetuum ve svém komentáři popisuje Čechoaustralanka Zuzana Tascas, učitelé a školy v Austrálii podporují zapojení rodičů mnoha různými způsoby a vždy se chovají jako rovnocenní partneři.

Zapojení rodičů do škol zahrnuje v Austrálii mnohem víc aktivit, než jen tradiční třídní schůzky. Například účast na pravidelných setkáních a akcích pořádané školou jako jsou rodinné pikniky, večery pro maminky nebo tatínky, zábavné rodinné večery nebo sportovní akce. Za pořadatelstvím školních stmelovacích akcí většinou stoji rodičovské výbory, jejichž zástupci jsou voleni ostatními rodinami ve školních volbách. Každé pondělí ráno také škola vítá přítomné rodiny na celoškolní půlhodinové akci – „assembly – shromáždění“, kde se rodiče dozvídají o průběhu následujícího týdne a také se oceňují studenti uplynulého týdne. Vánoční koncert na konci školního roku je také jedna z velkých událostí a párty na půdě školy.

Vítaná je i dobrovolnická pomoc, velmi často v nižších ročnících, kde se rodiče mohou zapojit a podpořit výuku zejména čtení a být pomocnou rukou pro učitele přímo ve třídách.

„Australané věří, že pokud školy zapojí rodiče, budují tím pozitivní vztahy mezi domovem a školou.“

Samozřejmostí všech škol jsou pravidelné třídní schůzky, které probíhají minimálně dvakrát ročně a řeší se na nich nejen prospěch dětí, ale i jejich spokojenost – mentální zdraví. Učitelé se chtějí o dětech dozvědět víc z rodinného prostředí a zjistit např., co je baví, jak tráví volný čas, nebo co je naopak ve škole trápí.

I přesto, že se na základních školách nezadávají domácí úkoly a učitelé jimi děti nezahlcují, zapojení rodičů je důležité v pravidelné komunikaci a společném čtení se svými dětmi. Komunikace mezi rodiči a učiteli probíhá pomocí papírových diářů, které si každé dítě denně nosí ze školy domů, nebo elektronickou formou na školním portálu.

V kontextu školní komunity, která velmi podporuje a uznává kulturní a sociální rozmanitost rodin, je vítané jakékoliv zapojeni rodin v rámci oslav a dnů, které oslavují různé etapy života. Nejsou to jenom svátky jako Velikonoce nebo Vánoce. Ve škole si děti připomínají nejen všechny významné dny australské historie, ale také dny jako „Harmony day”, International Women Day, Mental health Day, oslavují týden s knihou atd.

Pro nové uprchlické rodiny z rizikových oblastí, jejichž hlavní jazyk není angličtina, školy pořádají pravidelné schůzky, kde se za pomocí interpretů dozvídají o službách ve škole i komunitě města. Prostřednictvím své spádové školy zjišťují, jaké mají možnosti v případě problémů a na koho se mohou obrátit.

Australané věří, že pokud školy zapojí rodiče, budují tím pozitivní vztahy mezi domovem a školou. Vysoce efektivní školy považují rodiče přímo za své partnery ve vzdělávání.

Zuzana Tascas

Narodila se a vystudovala v České Republice. Absolvovala magisterské studium v oboru Mediální komunikace na Literární akademii a 2 roky pedagogického kurzu celoživotního vzdělávání na Karlově univerzitě – obor anglický a český jazyk. Od roku 2016 žije se svou rodinou v Austrálii, kde působí ve zdejším školství.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button