Znakový jazyk jako volitelný předmět na britských základkách

Ve Velké Británii se mezi povinně volitelné předměty závěrečné zkoušky na konci povinné školní docházky zařadí i britský znakový jazyk. Krok uvítalo několik aktivistů z britské komunity Neslyšících. Zdali bude zkouška z jazyka i na úrovni středoškolských závěrečných zkoušek, ministerstvo školství dosud neoznámilo.

Na britských školách bude možné získat certifikát o ukončení povinné školní docházky (General Certificate of Secondary Education neboli Všeobecný certifikát sekundárního vzdělávání, zkráceně GCSE; v českém prostředí tento ekvivalent neexistuje a ukončená povinná školní docházka se dokazuje vysvědčením) z britského znakového jazyka. Tím komunikuje odhadem přes 150 000 osob ve Velké Británii a od roku 2022 je legislativně považován za jeden z jazyků Anglie, Skotska a Walesu. 

Ačkoliv se nazývá britským, od angličtiny se velmi liší: nejen tím, že je založen na znakové, nikoliv mluvené, komunikaci, nýbrž i svou gramatikou, takže například u první osoby množného čísla („my“) rozlišuje počet jedinců, na které odkazuje. Stejně tak se liší i od amerického znakového jazyka, který má nejvíce rodilých mluvčích v USA, kde je ale úředním jazykem angličtina jako ve Velké Británii. Lidé, kteří jsou od narození neslyšící a vyrůstají ve Velké Británii, se tak angličtinu musí učit jako cizí jazyk.

Malá velká změna

Výuka britského znakového jazyka v rámci přípravy na GCSE započne nejdříve v září roku 2025, kdy už budou pravděpodobně schváleny osnovy pro tento předmět, jak uvedl britský deník Guardian. Jak ovšem list dále uvádí, není zatím zřejmé, kdo bude moct předmět vyučovat. V současnosti, kdy není britský znakový jazyk součástí závěrečných zkoušek, je u testovacího centra Signature ve Velké Británii, které vydává doklady o znalosti britského znakového jazyka, zaregistrováno 1 220 osob s oprávněním tento jazyk učit, ty však nemusí mít kvalifikaci pro výuku na nižším stupni britských středních škol (který odpovídá druhému stupni základních škol v České republice). Celkový počet britských škol, na nichž se zkoušky GCSE skládají, činí navíc zhruba 3 500 institucí, je tedy nepravděpodobné, že by v nejbližší době nabízela zkoušku z britského znakového jazyka každá škola.

Zařazení jazyka mezi předměty britské „malé maturity“ ovšem vítá řada britských neslyšících, mezi nimiž je i sedmnáctiletý student Daniel Jillings, který za tento předmět lobboval už od svých dvanácti let. Ačkoliv už má zkoušky GCSE za sebou, označil tento krok ministerstva školství za „významný okamžik v dějinách britské Neslyšící komunity“.

„Jak slyšící, tak neslyšící studenti budou mít možnost studovat britský znakový jazyk v rámci GCSE, díky čemuž bude britský znakový jazyk na stejné úrovni jako ostatní jazyky a snad se neslyšící studenti nebudou na školách cítit tak izolovaně. Když jsem s touto kampaní začal, věděl jsem, že pro mě osobně bude asi pozdě si zapsat tento předmět k GCSE, jsem ale i tak potěšen, že se spoustě studentů dostane této úžasné příležitosti, což ukazuje, že kampaň za britský znakový jazyk na úrovni GCSE měla smysl,“ sdělil Jillings deníku East Anglian Daily Times.

S rozhodnutím britského ministerstva školství vyjádřila spokojenost i samotná organizace Signature. „S radostí vítáme výsledky veřejných konzultací a vnímáme, že se příliš neliší od záměrů v původním dokumentu veřejných konzultací. Domníváme se, že parametry obsahu předmětu umožní vznik opravdu solidního předmětu v GCSE, který dodá studentům dovednosti, které potřebují ke skvělé komunikaci,“ vyjádřila se na stránkách organizace její výkonná ředitelka Lindsay Foster.

750 znaků jako základ

Ačkoliv osnovy předmětu ani způsob zkoušení nebyly stanoveny, počítá se s tím, že výuka nebude zahrnovat jen mluvnici a konverzační dovednosti v britském znakovém jazyce, nýbrž i jeho historii. Podle webu Ministerstva školství se studenti v rámci předmětu naučí alespoň 750 znaků pro základní komunikaci v každodenním životě a ve světě práce, přičemž si ho budou moci zapsat jak úplní začátečníci, tak i rodilí mluvčí. Zároveň se studenti ve výuce naučí používat prstovou abecedu, kterou se vyjadřují některá vlastní jména nebo výrazy přejaté z psaných jazyků.

Není dosud zřejmé, zdali bude možné v předmětu pokračovat až k ekvivalentu české maturity, tedy kvalifikaci A-level na území Anglie, Walesu a Severního Irska nebo Highers ve Skotsku. Britský znakový jazyk je však už možné studovat na několika tamějších vysokých školách na bakalářském stupni studia, a to konkrétně na Univerzitě svatého Jana v Yorku v kombinaci s lingvistikou, Univerzitě ve Wolverhamptonu, Univerzitě Heriota a Watta a na Univerzitě středního Lancashiru. Londýnská University College nabízí navazující magisterské studium hluchoty a znakových jazyků z pohledu lingvistiky.

Zhruba jeden z tisíce

V České republice je nejčastěji používaným znakovým jazykem český znakový jazyk, který ovládá podle České komory tlumočníků znakového jazyka mezi 10 až 15 tisíci osobami v zemi. I ten se od češtiny značně odlišuje; například se v něm slovesa nečasují a jeho dialekty vznikly v místech škol pro Neslyšící. Jeho výuka na českých školách je však problematická, neboť ho podle Metodického portálu rámcových vzdělávacích programů nezařazují do výuky všechny instituce a zároveň neexistuje „metodika, metodická podpora ani spolupráce na koncepci či obsahu předmětu“. V současně době také není možné z českého znakového jazyka maturovat ve společné (státní) části maturitní zkoušky.

Nicméně stejně jako ve Velké Británii, tak i v České republice lze český znakový jazyk vystudovat jako vysokoškolský vzdělávací program bakalářský i navazující magisterský, konkrétně na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pod názvem Jazyky a komunikace neslyšících, a to jak samostatně, tak spolu s dalšími studijními programy.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button