ředitelé škol

Škola

Odpovědnost ředitele školy za vzdělávání poskytované každému konkrétnímu žákovi

Do činnosti školy je zapojeno mnoho aktérů – zákonní zástupci, žáci, pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, ředitel a jeho zástupci, zřizovatel a další. Jsou to nicméně děti, žáci a studenti (dále užijeme jen souhrnného pojmu „žáci“), kteří jsou hlavními „adresáty“ činnosti školy – jsou těmi, kvůli kterým škola vykonává svou činnost…

Číst dál
Back to top button