6 cílů učňovského vzdělávání

V týdnu od 9. do 13. března probíhal ve Velké Británii týden učňovského vzdělávání. V období před volbami věnují politici učňovskému školství velkou pozornost a prohlašují, že je třeba zvýšit prestiž učňovských oborů na úroveň všeobecně zaměřených středních škol. Podle profesora University of Winchester a zakladatele organizace City & Guilds B. Lucase však zlepšení situace učňovského vzdělávání záleží především na jasné definici jeho obsahu a cílů. City & Guilds uvádí ve svém výzkumném dokumentu Remaking Apprenticeshipsšest cílů, kterých by měl dosáhnout každý účastník učňovského vzdělávání: 1. odborná rutina – spolehlivé dovednosti ve svém oboru, 2. vynalézavost (resourcefulness) – umět si poradit a jednat v nových situacích, 3. kvalitní řemeslo – být hrdý na své řemeslo a snažit se odvést co nejlepší výsledek, 4. funkční gramotnosti – čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, digitální a grafická gramotnost, 5. obchodnický přístup – zaměřený na zákazníka a klienta, podnikatelské dovednosti, vědomí hodnoty odevzdané práce, 6. širší dovednosti pro další růst – být připraven na celoživotní učení a zdokonalování se a na změnu. Systém učňovského vzdělávání ve Velké Británii v současné době prochází reformou a odborníci City & Guilds upozorňují na tři základní charakteristiky, které by měly být v centru pozornosti: 1. vzdělávání musí probíhat na pracovišti i mimo ně, aby bylo jasné, co se žák kde naučí, 2. učňové se učí od sebe navzájem a spolu s ostatními, je třeba zajistit dostatečný kontakt s odborníky v oboru, 3. proces učení musí být jasně nastaven a viditelný. Pro každý učňovský obor by měla existovat „signature pedagogy“ – soubor výukových metod, které vycházejí z dobré praxe a soustředí se právě na konkrétní obor.(1401)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button