Kognitivní dovednosti

Studie amerických výzkumníků J. Hartshorne a L. Germine se věnuje vývoji kognitivních dovedností u dospělých v průběhu života. Na základě dosavadních poznatků se odborníci domnívali, že dovednosti spojované s fluidní inteligencí, jako je analýza informací, kritické myšlení a řešení problémů, dosahují u lidí vrcholu v rané dospělosti, autoři studie však ukazují, že jednotlivé dovednosti mohou být nejsilnější v různém období a že mohou dosáhnout vrcholu až kolem čtyřicítky. Prostřednictvím internetu výzkumníci shromáždili výsledky testů od téměř 50 tisíc účastníků, u kterých zkoumali čtyři různé kognitivní dovednosti a měřili jejich schopnost odhadnout emocionální stav ostatních. Na základě rozsáhlého souboru dat zjistili, že např. dovednost rychle zpracovat informace dosahuje vrcholu kolem věku 18 až 19 let a potom rychle oslabuje. Krátkodobá paměť se zlepšuje až do věku 25 let, potom stagnuje a od 35 let začíná slábnout. Dovednost odhadu emocionálního stavu naopak vrcholí až kolem věku 40 až 50 let. Součástí výzkumu bylo i zkoumání krystalické inteligence účastníků, tedy souhrn faktů a znalostí, prostřednictvím testování slovní zásoby. Výsledky potvrdily, že krystalická inteligence dosahuje vrcholu později v životě člověka, často až ve věku 60 nebo 70 let, což je později, než se předpokládalo, a souvisí to podle autorů s delším aktivním životem dnešních lidí. Dalším krokem ve výzkumu bude zkoumání sociální a emocionální inteligence, exekutivní funkce a jazykových dovedností. (1397)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button