Kreativní myšlenkové nastavení

Dr. J. Gerstein se na svém blogu zabývá kreativním myšlenkovým nastavením (creativity mindset) a uvádí některé základní charakteristiky takového myšlení: 1. víra ve vlastní kreativitu – být přesvědčen/a o svých kreativních schopnostech, vidět příležitosti tam, kde jiní vidí překážky, 2. osvojit si zvídavost, 3. zdržet se odsudku – příliš časná kritika může zahubit dobrou myšlenku v zárodku, 4. tolerovat nejednoznačnost, 5. vytrvat i přes skepsi a odmítnutí, 6. rozvíjet představivost jako dítě a udržet si schopnost údivu. Kreativitu lze a je třeba rozvíjet a toto jsou doporučené postupy pro učitele: 1. zpochybňujte obecné mýty, které brání kreativitě, 2. vytvořte časovou a prostorovou „oázu“ pro rozvoj kreativity, 3. nastavte vážnou, ale hravou atmosféru, 4. podporujte sebedůvěru učících se, aby byli připraveni riskovat odlišný postoj a názor. (1405)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button