Sociabilita podmínkou učení

Sociabilita jako kapacita dětí navzájem komunikovat, spolupracovat a bavit se je důležitou podmínkou procesu učení. Klíčové aspekty sociability jsou odvozeny od dovedností, které dětem pomáhají vyjádřit pocity a postoje tak, aby si vytvářely pozitivní vztahy. Tyto aspekty jsou následující: 1. seberegulace, 2. aktivní naslouchání, 3. kooperace, 4. efektivní komunikace. Zkoumáním přínosů sociálních a emocionálních dovedností se zabývá řada výzkumů. Ve studiivydané nedávno v Columbia University hodnotili autoři ekonomický přínos šesti programů sociální a emocionální výchovy na školách a u všech zjistili měřitelný pozitivní efekt, jako např. snížená agresivita a lepší sebeovládání. Sociabilita je jedním z prvků modelu The Compass Advantage, který je určen rodinám, školám a komunitám pro rozvíjení programů sociální a emocionální výchovy. Autorka článku nabízí tři strategie pro podporu sociálního učení a sociability ve třídě: 1. Učte sociální dovednosti od malička – třída by měla mít společný jazyk sociálních vztahů, sdílet způsob, jak vyjádřit pocity, vděčnost, omluvu, jak komunikovat, jak naslouchat. 2. Vytvořte sdílené sociální normy – nepodporovat soutěžení, ale fungování kolaborativní učící se komunity, nechat děti vytvořit si vlastní normy. 3. Zapojte žáky do kooperativního/kolaborativního učení tak, aby: a) spolupracovali pro dosažení cíle, b) všichni měli odpovědnost za výsledek, c) navzájem si pomáhali se učit, d) využívali interpersonální dovednosti, jako je rozhodování, řešení konfliktů a efektivní komunikace, e) hodnotili práci týmu a hledali cesty ke zlepšení.(1404)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button