Rozvíjení dovedností 21. století

Světové ekonomické fórum (WEF) ve spolupráci s Boston Consulting Group zveřejnilo zprávuzaměřenou na to, jak mohou být vzdělávací technologie využity k podpoře učení, zejména k rozvíjení dovedností pro 21. století. Zpráva vymezuje tři kategorie dovedností pro 21. století: 1. základní gramotnosti (gramotnost jazyková, matematická, přírodovědná, ICT, finanční, kulturní a občanská), 2. kompetence (kritické myšlení/řešení problémů, kreativita, komunikace, kolaborace), 3. charakterové kvality (zvídavost, iniciativa, vytrvalost/výdrž, adaptabilita, vůdčí kvality, sociální a kulturní povědomí). Zpráva také sleduje, jak jsou žáci v téměř 100 zemí světa v těchto dovednostech vzděláni. Zpráva mapuje současnou nabídku vzdělávacích technologií a uvádí zdroje a nástroje, které mohou učitelé využít pro rozvíjení dovedností pro 21. století. V přehledné tabulce jsou rozděleny do čtyř skupin: 1. zaměřené na personalizovaný a adaptivní obsah a kurikula, 2. volně přístupně vzdělávací zdroje, 3. nástroje pro komunikaci a kolaboraci, 4. interaktivní simulace a hry. Zpráva dále uvádí, že většina nástrojů vzdělávací technologie je využívána k podpoře základních gramotností, ale schází nástroje k rozvoji kompetencí a charakterových kvalit. Možnosti inovativního využití vzdělávacích technologií pro rozvíjení dovedností pro 21. století jsou uvedeny na příkladech z Keni, Peru a USA. Zpráva nabízí čtyři cesty, jak podpořit ve školách vzdělávání v dovednostech pro 21. století s využitím technologií: 1. zhodnotit vzdělávací systém s ohledem na rozvoj dovedností pro 21. století a případně jej lépe provázat a zaměřit, 2. rozvíjet a podporovat znalost využití technologií u učitelů, 3. vyvíjet produkty, které by zaplnily mezery ve výuce těmto dovednostem, a jejich měření, 4. finančně podpořit pilotáž, přenositelnost a rozšiřování modelů založených na využití vzdělávacích technologií. (1408)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button