Zdroje k volnému použití

V souvislosti s právě ukončeným Týdnem otevřeného vzdělávání (Open Education Week) uveřejnila iniciativa OER Research Hub (OERRH), která má základnu v britské Open University, infografikupřibližující rozsah využití otevřených vzdělávacích zdrojů ve školách od mateřských až po střední školy. Šetření probíhalo od prosince 2014 a zúčastnilo se jej 657 pedagogů z celého světa. Převažující účast měli američtí učitelé a dále učitelé z Velké Británie a Jihoafrické republiky. Infografika postihuje využití zdrojů podle jejich typu – největší podíl učitelů využívá video nahrávky (73 %), podle účelu, k jakému jsou využity – nejvíce pro získání nových nápadů a inspirace (80,5 %), podle přístupu ke zdrojům – pouze 11 % učitelů uvádí, že vytvořili vlastní zdroje a poskytli je k volnému využití. Tazatelé dále uvádějí, jaký vliv mají otevřené vzdělávací zdroje na učení a vyučování a jaké jsou největší překážky pro využití zdrojů – na prvním místě je uvedeno vyhledávání zdrojů odpovídající kvality (57 %). OERRH připravuje zprávu, která přinese podrobnější informace a analýzu využití otevřených vzdělávacích zdrojů. (1399)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button