iPady ve školce

Courtney Blackwell z americké Northwestern University provedla výzkum zaměřený na efektivitu využívání tabletů v předškolní výchově. Sledovala 352 žáků předškolních zařízení, která zaváděla iPady do výuky, po dobu devíti měsíců, tedy jednoho školního roku. V jedné škole měl každý žák k dispozici jeden iPad (1:1), v druhé škole se dva žáci dělili o jeden a ve třetí škole nebyly iPady zavedeny. Autorka zjišťovala, jaký vliv mělo rozdílné využití technologií na vzdělávací výsledky dětí. Nejlepší výsledky v testu rané gramotnosti měly děti, které se dělily o iPad se svým spolužákem, i po zvážení výchozích parametrů žáků a sociálně ekonomických ukazatelů. Podle autorky je důležitá kolaborace dětí při využívání technologií, a zejména na nižších stupních je třeba zvážit, zda model 1:1 je skutečně vhodný a efektivní. (1418)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button