Méně studentů na univerzity

Kanadská rada ředitelů (Canadian Council of Chief Executives – CCCE) uveřejnila studii Career ready: Towards a national strategy for the mobilization of Canadian potential, kterou pro ni zpracoval profesor University of Saskatchewan Ken Coates. Zpráva se zabývá postsekundárním vzděláváním a jeho nerovnovážným stavem, který neprospívá kanadské ekonomice. Autor doporučuje, aby univerzity přijímaly o 25–30 % méně studentů při zachování finančních zdrojů a díky tomu dosáhly zlepšení kvality výuky. Profesor Coates uvádí, že mnohem větší podíl mladých lidí by měl studovat v technických vyšších školách a polytechnických institutech, které úzce spolupracují se zaměstnavateli, soustředí se na programy propojené s praxí a připravují mladé lidi na nové technologie a rychle se proměňující požadavky pracovišť. Zpráva poukazuje na nesprávnou politiku kanadské vlády, která nijak neomezuje počet studentů na univerzitách, takže zde studují i ti, kdo se studiu nevěnují, a hodnota vysokoškolského vzdělání klesá. (1417)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button