Horizon Report 2015

Americké New Media Consortium zveřejnilo předběžné výsledky letošní zprávy K-12 Horizon Report pro oblast vzdělávání na úrovni základních a středních škol. Skupina odborníků přináší výhled na trendy a překážky ve využívání technologií ve výuce v nejbližších několika letech. V části věnované trendům, které ovlivní zapojení technologií ve vzdělávání, zpráva uvádí následující: 1. Trendy, které budou působit v dlouhodobém výhledu pěti a více let – a) důraz na učení do hloubky charakterizovaný rozvojem projektového vyučování, badatelsky orientované výuky a učení cestou překonávání překážek, b) nové přístupy k organizaci výuky s flexibilními hodinami a multidisciplinárním přístupem, kde výuka není striktně oddělená podle předmětů. 2. Trendy ve střednědobém výhledu tří až pěti let – a) častější využívání kolaborativních postupů při výuce, opět se zapojením projektového vyučování, b) žáci se stávají tvůrci, nikoliv jen konzumenty, vytvářejí vlastní obsah. 3. Trendy, které se projeví v nejbližším horizontu jednoho nebo dvou let – a) rozšíření výuky oborů STEAM (science, technology, engineering, arts, mathematics) a rozvoj multidisciplinárního vyučování, b) zvýšené využití modelů kombinované výuky (blended learning). Zpráva dále poukazuje na obtíže, které budou bránit širšímu zapojení a využití technologií: 1. Obtíže, o kterých víme a umíme je překonat – a) vytváření příležitostí k autentickému učení, propojení učení s reálným světem, b) integrace technologií do systému formální přípravy učitelů, většinu dovedností dosud učitelé získávají především z informálního učení. 2. Obtíže náročné, kterým rozumíme, ale řešení není zřejmé – a) personalizace učení realizovaná ve dvou rovinách – z pohledu žáka a z pohledu školy, která se soustředí na využití adaptivního učení, b) proměna rolí učitele – učitel se stává průvodcem a mentorem, technologie využívá v každodenní práci, na sociálních sítích komunikuje s žáky a rodiči a rozšiřuje prostor k učení i mimo formální vyučování. 3. „Zapeklité“ (wicked) problémy, které je obtížné definovat, natož řešit – a) rozvíjení a podpora inovací ve vyučování v situaci, kdy se vzdělávací instituce drží pouze předepsaných cest, b) vyučování komplexnímu myšlení, systémovému uvažování a propojování poznatků, dovedností a technologií. Ve třetí části zpráva identifikuje technologie, které budou běžně využívány v hlavním vzdělávacím proudu, tj. ve 20 % tříd, ve třech časových horizontech: 1. Během jednoho roku nebo dřív – a) BYOD (bring your own device = přines si vlastní zařízení) je stále častější na pracovištích i ve školách, b) prostory pro tvůrce, dílny, příležitosti k rozvíjení kreativity a aktivnímu ztvárňování nápadů. 2. V období dvou až tří let – a) tisk 3D a rozvoj modelovacího softwaru, b) adaptivní výukové technologie, které přizpůsobí učení podle potřeb každého žáka. 3. V horizontu čtyř až pěti let – a) odznaky (badges)/mikrokredity používané pro certifikaci v informálním učení, v digitálních hrách, jako osvědčení o získání specifické dovednosti, b) nositelné technologie (o loňské zprávě Horizon Report 2014 pro základní a střední školy viz zde). (1436)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button