Pravidla pro využívání technologií

Novozélandská Online Safety Advisory Group uveřejnila soubor pravidel, který má pomoci školám řešit problémy spojené s využitím digitálních technologií v souladu s právními předpisy. V současné době, kdy se digitální zařízení stávají součástí výuky a žáci mnohde přinášejí do školy vlastní zařízení (model BYOT/D – bring your own technology/device), nemohou už školy omezovat přístup žáků na internet a kontrolovat veškerý přístupný online obsah. Předkládaná pravidla vycházejí z toho, že odpovědností školy je vést žáky k odpovědnému přístupu k využívání technologií a seznámit je i se zápornými stránkami digitálního prostoru. Pravidla popisují situace, které lze chápat jako ohrožení bezpečnosti žáka nebo žáků, a nabízejí odpovídající reakci učitele. Velká pozornost je věnována žákovu právu na soukromí, škola například nesmí prohlížet obsah žákova digitálního zařízení a v případě nutnosti musí zavolat policii. Pravidla uvádějí výčet kroků, které mohou být podniknuty pedagogem: 1. požádat žáka, aby ukázal závadný obsah na svém zařízení, 2. požádat žáka, aby jej vymazal, 3. požádat žáka, aby odevzdal zařízení, 4. zadržet zařízení na přiměřenou dobu – je třeba pořídit záznam. Naopak pedagog nemůže: 1. požádat žáka, aby ukázal libovolný obsah, pokud učitel není přesvědčen o jeho škodlivosti, 2. prohlížet obsah žákova zařízení, 3. žádat po žákovi jeho heslo, 4. žádat žáka, aby stáhl obsah, který má uložen na jiném zařízení. Pravidla vycházejí z toho, že důležitá je prevence případného škodlivého jednání. Mezi doporučení školám patří: 1. připravit bezpečnou strategii a věnovat se prevenci, 2. komunikovat dostatečně o bezpečném využití technologií ve škole, 3. v případě problému snažit se minimalizovat stres a věnovat se víc problému a méně technologii, 4. připravit plán pro případ porušení pravidel a nevhodného užití technologií (o problémech spojených s modelem BYOT viz zde). (1434)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button