Principy demokratické školy

Ředitel novozélandské základní školy Wakefield Peter Verstappen chápe rozvíjení moderního vzdělávacího prostředí (modern learning environment – MLE) jako součást budování demokratického vzdělávání. Moderní vzdělávací prostředí dobře vyhovuje jeho základním principům: učení zaměřené na žáka, žáci definují cíle učení, východiskem jsou žákovy silné stránky a součástí vzdělávání je propojení s komunitou. Učitelé a žáci společně připravují kurikulum, orientují se podle zájmu žáků. Učitelé na základní škole Wakefield nejprve zavedli prvky demokratického vzdělávání v rámci zkoumání (inquiry), potom postupně i do matematiky a angličtiny. Při rozvíjení nového přístupu se učitelé soustředili na následující zásady a postupy: 1. odolat pokušení odpovídat na otázky, 2. ukazovat, jak postupovat při zkoumání a řešení problému, 3. vést diskuse bez předem stanovené osnovy, 4. sdílet odpovědnost i rozhodovací pravomoci, 5. skutečně naslouchat žákům a brát v úvahu jejich připomínky. Ve škole Wakefield byli do procesu vytváření kurikula zapojeni i rodiče žáků. Ředitel Verstappen říká, že rodiče získali důvěru k novým postupům až tehdy, když jim učitelé ukázali, že i oni sami se stále učí a že mohou pracovat spolu. (1445)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button