Zákaz mobilních telefonů

London School of Economics provedla výzkum zaměřený na to, jaký vliv má používání mobilních telefonů žáky na jejich výsledky u zkoušek. Studie zahrnovala 91 škol a výsledky testů 130 000 žáků od roku 2001. Její autoři zjistili, že zákaz mobilních telefonů ve školách vedl k lepším výsledkům v testech. Tento efekt se neprojevil ve školách, kde si žáci mohli ponechat vypnutý telefon. Podle zjištění studie došlo při zákazu telefonů k průměrnému zlepšení výsledků testů GCSE (General Secondary Certificate of Education – v 16 letech) o 2 % a u žáků se slabými výsledky nebo ze sociálně slabých rodin až o 4 %. Jeden ze spoluautorů studie upozorňuje na to, že se při výzkumu nezabývali možnými pozitivními vlivy používání mobilních telefonů ve výuce, např. pro vyhledávání informací. Výzvou pro učitele pak je to, zda najdou takové způsoby jejich využití, které by podporovaly výuku a nebyly zdrojem rozptýlení a nepozornosti. (1440)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button