Charakterová výchova součástí kurikula

Minulý týden byla na Mezinárodní konferenci nekognitivních dovedností v New Yorku představena zpráva „Character Nation“ , jejímiž autory jsou výzkumníci z britského think tanku Demos a University of Birmingham. Zpráva poukazuje na to, že pěstování charakteru by mělo být pevnou součástí kurikula. Může být podle autorů široce chápáno jako výchova zaměřená nejen na akademické dovednosti, ale zejména na morální kvality, jako je čest a soucit, a nekognitivní dovednosti, jako je odolnost a komunikace. Tyto dovednosti rovněž korelují s lepšími vzdělávacími výsledky, zaměstnaností a pozitivním fyzickým i mentálním stavem. Zpráva vychází z řady výzkumů v oblasti charakterové výchovy a shrnuje nejlepší praxi ve školních i mimoškolních programech. Kromě toho doporučuje nové britské vládě pět zásadních opatření, která by vedla k dalšímu rozvíjení charakterové výchovy: 1. Reformovat Ofsted (provádí inspekci škol) – školy by měly být hodnoceny nejen podle vzdělávacích výsledků žáků, ale i podle toho, jak rozvíjejí charakterovou výchovu žáků, hodnocení by mělo zahrnovat i mimoškolní aktivity. 2. Začlenit pěstování charakteru do školní praxe – nastavit étos pěstování charakteru v každé škole. 3. Vytvořit rámec pro charakterovou výchovu pro všechny poskytovatele vzdělávání. 4. Podpořit charakterovou výchovu různými pobídkami – důkladné monitorování, zapojení komunity a zaměstnavatelů, tvorba programů na úrovni ministerstva. 5. Podporovat rozvíjení charakteru u učitelů – zapojit postupy charakterové výchovy do učitelského studia, při přijímání nových učitelů dbát na kritérium charakteru, charakterovou výchovu začlenit do dalšího vzdělávání učitelů. (1451)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button