Indikátory pokroku ve vzdělávání

Ústav statistiky UNESCO (UNESCO institute of Statistics – UIS) zveřejnil nový návrh indikátorů pro sledování pokroku na poli vzdělávání ve světě s výhledem do roku 2030. Nový soubor indikátorů je výsledkem diskuse a konzultací, jichž se zúčastnilo přes 200 organizací a jednotlivců ze 67 zemí světa. Z konzultací vyplynuly následující hlavní změny: 1. tři nové indikátory pro sledování nerovností nejen ve vzdělávacích výsledcích, ale v systému vzdělávání (např. otázka jazyka výuky, dostupnost zdrojů pro znevýhodněné skupiny a výše nákladů na vzdělávání, které vynakládají domácnosti), 2. tři nové indikátory zaměřené na obsah kurikula (sledují přítomnost programů věnovaných rozvoji globálního občanství, sexuální výchovy a výchovy v oblasti lidských práv), 3. dva nové indikátory pro sledování dostupnosti ICT infrastruktury ve školách a indikátor posuzující dostupnost technologií pro žáky se znevýhodněním, 4. indikátor zaměřený na četnost útoků ve školách na žáky či vyučující a dále potřeba sledovat zapojení žáků do konfliktních situací, zejména ve skupinách migrantů. Otázka rovnosti v přístupu ke vzdělávání zůstává prioritou při sledování vzdělávacích systémů po roce 2015. (1447)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button