Nekognitivní faktory součástí testů

Výzkumníci z americké společnosti Educational Testing Service (ETS), která připravuje testy pro ověřování vzdělávacích výsledků National Assessment of Educational Progress (NAEP), představili nový prvek, který plánují připojit k testům v roce 2017. Kromě kognitivních dovedností budou zkoumat i faktory nekognitivní, rozdělené do pěti oblastí: vytrvalost (grit), vůle k učení, klima školy, využití technologií a sociálně ekonomický status. Otázky pro dotazník byly pilotovány se skupinami žáků 4., 8. a 12. (poslední ročník SŠ) ročníku, výběr slovníku byl přizpůsoben jednotlivým věkovým skupinám. Další kolo pilotáže proběhne na jaře 2016. Školy věnují rozvoji nekognitivních dovedností stále větší pozornost, např. skupina kalifornských škol připravuje vlastní hodnocení, ve kterém bude 40 % výsledku tvořit hodnocení nekognitivních faktorů a do něhož budou zapojeni žáci i učitelé. K opatrnosti při využívání výsledků zkoumání nekognitivních dovedností u žáků a učitelů nabádá autorka termínu „grit“ psycholožka Angela Duckworth v článku zveřejněném v časopise Educational Researcher (spoluautor David Yeager). Uvádí, že dosud využívané metody zjišťování nekognitivních dovedností nejsou vhodné pro plošné využití ve školách, a varuje před využíváním výsledků těchto šetření pro posuzování kvality učitelů, připravenosti žáků nebo srovnávání škol. (1459)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button