Učitelé negativní vůči laptopům

Studie australských výzkumnic z Curtin University se zaměřuje na využití laptopů v modelu 1:1 ve výuce matematiky na druhém stupni ve dvou západoaustralských školách. Kvalitativní výzkum v podobě dotazníků a rozhovorů se soustředí na zkušenosti učitelů s laptopy a jejich postoje. Studie přináší rovněž přehled přínosů a problémů spojených s využitím modelu 1:1 ve světě a uvádí, že přínosy spočívají v lepší motivaci žáků, zdokonalení v práci s technologiemi, zlepšení čtenářské gramotnosti a psaní, rozvíjení kolaborace a aktivní zapojení do výuky, rozvíjení vyšších úrovní uvažování a výuky soustředěné na žáka. Jako největší překážky pro efektivní využití technologií v modelu 1:1 se jevilo to, že technologie nebyly vhodně integrovány do výuky a učitelé nebyli připraveni změnit své postupy a jejich postoj byl negativní. Klíčovým ukazatelem toho, jak efektivně budou technologie využívány, je postoj učitelů. Ti však neabsolvovali žádnou formální přípravu, kde by se naučili využívat technologie pro zefektivnění učení a vyučování. (1453)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button