Bristké univerzity dostatečně nerozvíjí tzv. měkké dovednosti

Server Times Higher Education informoval o studii analyzující přínos britských univerzit pro nejrůznější dovednosti studentů. Více než 24 000 respondentů hodnotilo, jak vysokoškolská studia přispěla k rozvoji tzv. hard a soft skills. Zatímco téměř 90 % studentů uvedlo, že jim univerzita velmi významně nebo alespoň značně pomohla v samostatném vzdělávání a více než 80 % totéž tvrdí o analytickém a kritickém myšlení, u měkkých dovedností jako aktivní občanství, inovace a kreativita nebo rozvoj osobních hodnot vidí velmi významný přínos univerzitních studií pouze čtvrtina respondentů a značný přínos zhruba třetina z nich. Podobně nízký přínos byl označen také u schopnosti analyzovat číselné a statistické údaje nebo zaměstnatelnost. Vnímání dopadu studií na rozvoj dovedností však záleží na studovaném oboru. Větší rozvoj hard skills uváděli většinou studenti přírodovědných, matematických a technických oborů oproti studentům umění nebo humanitních směrů. U hard skills pak byl patrný rozvoj ročník po ročníku, zatímco hodnocení přínosu pro rozvoj soft skills zůstával obdobný u mladších i starších studentů. Profesorka Sue Rigby z University of London zastává názor, že studie ukazuje potřebu zařadit rozvoj soft skills do osnov výslovně. Studie inspirovaná podobnými americkými výzkumy by mohla být alternativou k současnému měření výsledků univerzit, od kterého se odvíjí výše školného. Studie neprokázala velké rozdíly v uváděném rozvoji hard skills mezi univerzitami, které vznikly před rokem 1992 (a platí většinou za ty prestižní), a těch, které vznikly později. U soft skills ale studenti uváděli větší přínos pro svůj rozvoj v novějších školách. Camille Kandiko Howson z King’s College London však upozorňuje, že získaná data by měla být prezentována podle studijních oborů bez srovnávání univerzit, protože i když lze zprůměrovat výsledky studentů pro každou univerzitu, jsou pak srovnáváni studenti rozdílných oborů. (1490)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button