Imigrující studenti čelí ve školách překážkám v integraci

Způsob, jakým školy dokážou reagovat na imigraci, zásadně ovlivňuje ekonomickou a sociální prosperitu celé komunity. Nově zveřejněná publikace organizace OECD „Imigrující studenti na školách: usnadnění cesty k integraci“ popisuje obtíže, se kterými se studenti-imigranti při začleňování do nových komunit a škol setkávají, a přínosy, které jako takoví ostatním nabízejí. Výsledky mezinárodního srovnávání PISA ukazují, že studenti pocházející z jiných zemí, než v jakých studují, vykazují průměrně horší studijní výsledky než jejich místní spolužáci. S tímto jevem je spojeno mnoho faktorů včetně sdružení sociálních nevýhod ve školách, které imigranti ve zvýšené míře navštěvují, jazykové bariéry nebo určité školní politiky, jako je opakování známek apod. Nejen studijní výsledky však ukazují na úspěšnost nebo neúspěšnost integrace imigrantů. Publikace se proto zaměřuje také na naděje do budoucnosti nebo např. na vnímavost Evropanů k uvítání a přijetí imigrantů ve své zemi – důležitý aspekt ovlivňující konečný pocit imigrantů při integraci v novém prostředí. Publikace obsahuje také část o vzdělávání uprchlíků a rozsáhlou diskuzi o připravenosti vzdělávacích politik na imigraci. (1475)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button