Méně testování na amerických školách

Americký deník US News informuje o nové metodice testování studentů vydané Ministerstvem školství, podle které je třeba omezit neefektivní a zdvojené testování. Státy by měly zaručit, aby jimi požadované testování úrovně studentů nepřesáhlo 2 % školního času, a v případě nedodržení časové dotace by měli být rodiče písemně vyrozuměni o důvodech. Testování by také mělo cílit na všechny požadované standardy studentů. Zatímco výsledky některých testů ovlivňují hodnocení učitelů, většina z nich by měla být nástroji ke zlepšení vzdělávání v dlouhodobých školských strategiích. Současný ministr Arne Duncan nepochybuje, že státní testy jsou důležitým nástrojem pro kontrolu posunu studentů a identifikaci oblastí, ve kterých je třeba jim pomoci, zároveň však reflektuje stížnosti učitelů na přemíru testů a času, které příprava na ně vyžaduje. Rozpočet na rok 2016 počítá s částkou 403 miliónů dolarů na oficiální testování, které mají být státy schopny použít také na přehodnocení svých stávajících systémů, k čemuž jim dopomůže také další chystaná metodika. Federální vláda požaduje po státech otestovat každého studenta celkem sedmnáctkrát před ukončením středního vzdělání, každý rok z matematiky a čtení od třetí do osmé třídy plus jedenkrát na střední škole a z přírodních věd jednou na prvním stupni, jednou na druhém a jednou během středoškolských studií. Zákon ukládá státům zajistit určité procento žáků dosahujících předepsané zlepšení v těchto testech, přičemž pokud tohoto cíle nebude dosaženo, následují pro stát nepříjemné sankce. Státy proto kromě zmíněných testů vyvíjejí další systém testování, aby měly přehled, zda je úroveň studentů průběžně dostatečná ke splnění federálních cílů. Celkové testování by tak mělo být omezeno, aby studenty a školy příliš nepřetěžovalo. (1494)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button