Mezinárodní prostředí zvyšuje akademické výsledky univerzit

Švédská studie zveřejněná na webu University World News zhodnotila 16 univerzit z deseti zemí a došla k závěru, že k akademické výjimečnosti vede zejména internacionalizace. Protože klíčovým faktorem univerzit jsou lidé, je pro internacionalizaci také klíčový nábor zahraničních akademiků. Zpráva zkoumala vedení zahraničních univerzit ve Velké Británii, Spojených státech, Dánsku, Finsku, Nizozemí, Rakousku, Švýcarsku, Jižní Koreji a Singapuru. Čerpá přitom ze dvou zpráv zaměřených na případové studie vedení, organizaci a management univerzit zpracovaných švédskou Agenturou pro analýzu politiky růstu (Agency for Growth Policy Analysis). Všechny zkoumané univerzity prodělaly v poslední době reformy a zavedly internacionalizační programy, které měly příznivý dopad na jejich akademické výsledky. Kodaňská univerzita se inspirovala ve Spojených státech a zavedla grantový program pro nadané zahraniční studenty, které láká na pětiletá doktorská studia se stipendiem. Podíl zahraničních studentů z jiných než skandinávských zemí by se měl do roku 2017 zvýšit o 18 %. Americká Univerzita Georgia Tech vybudovala zahraniční satelitní kampusy ve Francii, Irsku, Číně a Singapuru a spolupracuje na projektech v Kostarice nebo Mexiku. Při výběru vědeckých pracovníků dává přednost těm se zahraničními zkušenostmi, což není na amerických univerzitách pravidlem. Švýcarská Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) nabírá na bakalářské programy 45 % zahraničních studentů ze 120 zemí. Korea Advanced Institute of Science and Technology pracuje na zvýšení počtu zahraničních profesorů i studentů. Singapurská Nanyang Technological University v současnosti řízena bývalým rektorem švédské univerzity Linköping Bertilem Anderssonem je mezinárodní ze 70 %. Podobné trendy najdeme také na finských a dánských univerzitách. Naproti tomu švédské školy zůstávají podle tamních odborníků příliš národní a lokální, chybí zahraniční studenti i zaměstnanci a i když se jednotlivé univerzity vyvíjejí, neexistuje ucelená koncepce kosmopolitního rozvoje. (1474)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button