Naučit se psát rukou je důležité i v digitální době

Maddie Crum se v americkém deníku The Huffington Post zamýšlí nad potřebou umět psací písmo v současné digitální době. Sama vzpomíná, že když na střední škole dostali za úkol napsat instrukční knihu vlastnoručně, celá třída učiteli spílala za to, že po nich chce věc, kterou nikdy nevyužijí ve skutečném světě. Podle dostupných studií je však ruční psaní i v digitálním věku důležité a děti by jej měly procvičovat, i když budou v životě převážně psát na počítači. Doktorka Laura Dineheart z Floridské mezinárodní univerzity toto téma dlouhodobě zkoumá a je zastáncem ručního psaní v raném věku dětí. Z jejího výzkumu vyplývá, že čím lépe umí předškolní děti vyvést písmena, číslice nebo tvary, tím lepších studijních výsledku později dosahují. Při učení čehokoliv totiž zapojí všechny smysly a s využitím motorických dovedností si navíc informaci lépe zapamatují. Fyzická akce, kterou žák aktivuje při psaní písmena A, je odlišná od té při psaní písmena B, zatímco při stisknutí klávesy je akce stejná bez ohledu na výsledné písmeno. Ruční psaní je tak pro mladý mozek přínosnější a nemělo by být nahrazeno technickými prostředky. Doktorka Dineheart přitom nevolá po zrušení technických prostředků ve školách nebo kompletnímu odříznutí dětí od tabletů a chytrých telefonů, zdůrazňuje však, že děti nejsou malými dospělými, jejich učící mechanismy jsou rozdílné a psaní rukou má v jejich vývoji nezastupitelné místo. Otázkou pro autorku článku zůstává, jaké psací písmo je pro výuku nejvhodnější – na amerických školách je postupně upouštěno od výuky vázaného psacího písma. Pro vázané písmo jsou často uváděny argumenty jako potřeba jedinečného vázaného podpisu jedinců, rychlost psaní, porozumění historickým dokumentům. Nadto je vázané psací písmo jednodušší pro děti s poruchami učení, zejména dyslexií, a i pro děti bez těchto poruch přináší další vývoj motorických a souvisejících intelektových dovedností. Dostupné výzkumy se však na rozdíly mezi vázaným a nevázaným písmem nezaměřují, a vzdělávací manažeři tak o stylu písma rozhodují, aniž by k tomu měli relevantní data. (1486)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button