Zakazování technologií žákům nemusí být vždy dobré řešení

Britský deník The Telegraph upozorňuje, že zakazování mobilních telefonů a dalších technologií na školách může být krok špatným směrem. Odkazuje přitom na profesora Paula Howarda-Jonese, který sice chápe obavy z dopadu zábavných technologií na spánek, domácí přípravy nebo tělesné aktivity žáků, zároveň však radí učitelům i rodičům tato média nedémonizovat. Děti budou technologie využívat i přes zákazy, je proto namístě se zajímat spíše o to, jakým způsobem s nimi pracují. Profesor Howard-Jones vychází ze svého výzkumu, podle kterého mohou počítačové hry zlepšit soustředění žáků a jejich studijní výsledky. Učení se prostřednictvím hry brání mysli v těkání a pomáhá jí lépe se soustředit. Je však třeba sledovat, co žáci online dělají. Trend zakazování používání mobilních telefonů a jejich vykazování ze tříd je podle profesora nesprávný. Měl by být přijat fakt, že technologie jsou součástí života dnešních žáků, a měli bychom je proto vést ke správnému používání. Např. videohry mohou děti více zapojit do učení, počítače však většinou musí být večer vypnuté, aby děti nechodily pozdě spát. Profesorova studie zkoumala procesy v mozku během studování různými metodami – jedna skupina studentů se učila z klasických otázek, druhá skupina z tzv. multiple choice testů a třetí skupina pomocí počítačové hry, ve které soutěžili studenti mezi sebou, kdo získá víc bodů za správné odpovědi. Zatímco v prvních dvou skupinách měli studenti mozek v „klidovém režimu“, který umožňuje myšlenkám odbíhat, studenti ve třetí skupině byli soustředěnější a učili se efektivněji. Tato studie je propojena s širším výzkumem zahrnujícím deset tisíc britských studentů středních škol. Výsledky obou budou představeny na každoroční konferenci Asociace přírodovědného vzdělávání v Birminghanu. (1499)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button