Britské zkoušky GCSE a diskuze o srovnatelnosti známek z lehčích a těžších předmětů

Deník The Telegraph informuje o diskuzi ve Velké Británii, kterou vyvolal návrh zvýšit náročnost závěrečných zkoušek základních škol, tzv. GCSE. Úřad pro regulaci kvalifikací a zkoušek, tzv. Ofqual (Office of Qualifications and Examinations Regulation) chce ztížit zkoušky z anglického jazyka tak, aby nejlepší známky získalo méně studentů. Změna systému by měla přinést větší srovnatelnost známek mezi předměty, ze kterých se GCSE skládají. Studenti, kteří si volí snazší předměty, tedy právě angličtinu nebo např. výtvarnou výchovu, by měli hůře dosáhnout na vyšší známky, aby jejich výsledky odpovídaly např. těm z fyziky. Negativních dopadů se obávají učitelé, kteří návrh odmítají a považují takovou podobu zkoušek za nespravedlivou. Návrh je jednou z možností diskutovanou v rámci analýzy zkoušek GCSE na základních školách a A-levels na středních školách. Alternativou je snížení hranice pro získání nejlepších známek u předmětu, které jsou vnímány jako těžší, nebo zanechání současného hodnocení zkoušek. Změna známkování angličtiny by mohla znamenat neúspěch u zkoušek pro zhruba čtvrtinu žáků. Analýza založená na výsledcích GCSE z roku 2013 ukazuje, že podle nového modelu hodnocení by se počet žáků se známkou C nebo lepší u snazších předmětů snížil o 16 % (z původních 64 % na 48 %) a u A-levels z angličtiny o 13 %, zatímco u těžkých předmětů by se počet naopak zvýšil o 14 %. Mluvčí Ofqual uvedl, že současné návrhy mají otevřít debatu v rámci programu vyhlášeného v prosinci 2015 s cílem sjednotit výsledky mezi předměty. Nyní jsou zvažovány možnosti, z nichž konečná varianta bude přijata v září. (1515)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button