Cambridge přistupuje k písemným přijímacím zkouškám

Britský deník Independent informuje o zavedení písemných přijímacích zkoušek na známou Univerzitu Cambridge, které doplňují tradiční ústní pohovory. Uchazeči o studium budou nově muset na podzim absolvovat testy v relevantních předmětech. Ty byly navrženy k efektivnější indikaci jejich schopností oproti dřívějšímu kontroverznímu systému rozhovorů. Akademici se domnívají, že písemné testy pomohou zvýšit šance uchazečům ze státních škol a ze znevýhodněných oblastí. Písemné testy navazují na reformu A-level zkoušek (obdobných českým maturitám), kterou zahájil bývalý ministr školství Michael Gove a podle které se již pro úspěšné absolvování zkoušek nezapočítávají výsledky AS-level z prvního ročníku posledního vzdělávacího bloku střední školy (sixth form). Univerzita se těmto změnám bránila, protože právě výsledky AS-level jim dávaly základní informace o schopnostech studentů důležité pro rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí. Výzkumy navíc ukazují, že děti z rodin bez univerzitní tradice se zdráhají přihlásit na nejlepší univerzity před nasbíráním odpovídajících známek. Podle názoru ředitelky přijímacích řízení reaguje posun k písemným testům na zpětnou vazbu studentů a učitelů a je snahou o zjednodušení současného písemného hodnocení, které přispěje k efektivitě a spravedlivosti přijímacího procesu při současných reformách kvalifikace. Mluvčí univerzity dodává, že testy nemají být pro studenty další překážkou a neslouží k předvýběru uchazečů pro ústní pohovory, protože jejich výsledky budou při rozhodování zvažovány společně s informacemi získanými při osobním kontaktu. Studenti hlásící se na ekonomii, technické obory, angličtinu, geografii, historii, medicínu a přírodní vědy musí absolvovat dvouhodinový test před pohovorem, studenti ucházející se o IT, vzdělávání, právo, jazyky nebo filosofii složí hodinové testy v den pohovorů. Kritici nového systému výběru studentů se obávají zvýhodnění nestátních škol, kde mají učitelé lepší trénink k přípravě žáků na často nepředvídatelné podoby testových otázek. (1507)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button